Predstavitev portala Jezik na klik: spletna orodja za slovenščino v Italiji

Predstavitev portala Jezik na klik: spletna orodja za slovenščino v Italiji bo v četrtek, 17. junija 2021, ob 11.30 na aplikaciji ZOOM.

Nov digitalni izdelek je rezultat večletnega sodelovanja med Centralnim uradom za slovenski jezik Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine in Slovenskim raziskovalnim inštitutom (SLORI). Novo spletišče Jezik na klik (www.jeziknaklik.it) ponujamo v uporabo različnim javnostim kot dinamično in stalno posodobljeno orodje za pisanje in prevajanje besedil, ki črpa iz terminološko preverjenih podatkovnih baz. Zbrani jezikovni viri in pripomočki temeljijo na spodbujanju ustrezne strokovne rabe slovenščine v javni upravi in pri drugih javnih govornih položajih na območju slovenske poselitve v deželi FJK. Na enem spletnem mestu bodo tako odslej na voljo nova in že preverjena jezikovna orodja, ki nastajajo v sodelovanju med navedenima institucijama.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se