Pomoč slovenski šoli v času novih izzivov

Sodelovanje med Deželno komisijo za slovenske šole in Slovenskim raziskovalnim inštitutom (SLORI)

V zadnjih mesecih so bili vsi vpleteni v vzgoji in izobraževanju postavljeni pred izjemno zahtevno preizkušnjo. Prekinitev rednega pouka v razredu in uvedba izobraževanja na daljavo sta bila namreč za pedagoški kader, učence, dijake ter starše nepričakovan in velik zalogaj, s katerim so se morali iznenada spoprijeti in vztrajati vse do zaključka šolskega leta. Tega se zavedajo vse institucije, ki so povezane s slovenskim šolstvom v Italiji, začenši z Deželno komisijo za slovenske šole, ki je v sodelovanju z Zadružno kraško banko in Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem že takoj po izbruhu pandemije šolam priskočila na pomoč s projektom Digitalna šola. Novih izzivov se zavedajo tudi pri Slovenskem raziskovalnem inštitutu (SLORI), kjer med svojimi prednostnimi nalogami redno spremljajo potrebe slovenske šole in ji nudijo strokovno pomoč pri uresničevanju njenega poslanstva: prek raziskovalnega dela in analiz, izpopolnjevanja pedagoškega kadra, od leta 2018 pa tudi prek priprave državnih preizkusov znanja v slovenskem jeziku za vse stopnje šolanja, v tesnem sodelovanju z Deželnim šolskim uradom Furlanije – Julijske krajine in Državnim zavodom za vrednotenje vzgojno-izobraževalnega sistema (INVALSI).

Ob upoštevanju zahtevnih razmer, v katerih se slovensko šolstvo danes nahaja, sta Deželna komisija za slovenske šole in SLORI strnila vrste, iz začetnih pogovorov pa se je kmalu razvilo plodno in večplastno sodelovanje. SLORI-jeva Delovna skupina za slovenski jezik je v preteklih tednih poskrbela za lekturo slovenskih besedil portala Digitalna šola, na njem pa je objavila tudi hiperpovezavo do svoje spletne strani SMeJse – Slovenščina kot manjšinski jezik. Znano je, da je spletna stran SMeJse zbirališče obstoječih spletnih virov, orodij, učnih gradiv in e-knjig za razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenščini, v novem razdelku Pouk na daljavo #koronačas pa je na enem mestu zbrano tudi raznoliko gradivo, ki je namenjeno pedagoškemu kadru, učencem, dijakom in staršem kot podpora v trenutnih izrednih okoliščinah.

Obe instituciji si tudi želita povratnih informacij o dosedanjih izkušnjah pouka na daljavo, saj bo le tako možno načrtovati ustrezne izboljšave. Deželna komisija za slovenske šole je zato predlagala anketiranje vseh vključenih v vzgojno-izobraževalni proces, izvedbo pa zaupala raziskovalcem SLORI-ja. Ti so namreč pripravili spletne vprašalnike, s katerimi so anketirali vzgojitelje, učitelje, profesorje, dijake in starše, v nadaljevanju pa bodo svoje izkušnje delili tudi ravnatelji šol. Namen ankete, ki jo koordinirata raziskovalki Norina Bogatec in Maja Melinc Mlekuž, ni preverjanje ali ocenjevanje dela pedagoškega kadra in/ali šol, ampak bodo dani odgovori oz. izsledki raziskave pomembno vplivali na izboljšave, ki so potrebne, da bo vzgojno-izobraževalno delo na daljavo še bolj kakovostno in v dobro učencev in dijakov. S tem projektom namreč želijo pobudniki preveriti obstoječe stanje in pomagati pri odpravi morebitnih pomanjkljivosti, zlasti v primeru, da bo s poukom na daljavo potrebno nadaljevati tudi na začetku prihodnjega šolskega leta, čeprav si takega razpleta verjetno prav nihče ne želi.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se