Podelitev nagrad natečaja SLORI 2018/19 za diplomska in podiplomska dela

SLORI že od leta 1997 razpisuje nagradni natečaj za zaključena univerzitetna dela druge in tretje stopnje, diplome štiriletnih študijskih programov, magisterije in doktorate. Z nagradami namerava SLORI spodbujati mlade in perspektivne diplomirane strokovnjake k študijskemu izpopolnjevanju in raziskovalnemu delu. Kandidati in  kandidatke lahko prijavijo naloge, ki predstavljajo pomemben ali izviren prispevek k poznavanju slovenske skupnosti v Italiji, njene družbene strukture, funkcije v sklopu njenega naselitvenega in družbenega prostora, njenih razvojnih procesov na družbenem, kulturnem, političnem, gospodarskem, pravnem in izobraževalnem področju, medetničnih odnosov, identitetnih in jezikovnih praks ter komunikacije. Naloge se lahko osredinjajo tudi na druge manjšinske študije, ki vsebujejo primerjavo s slovensko skupnostjo v Italiji, ali so relevantne za razumevanje slovenske stvarnosti v Italiji.

Letos je bilo nagrajencev pet, nagrade pa so bile podeljene na rednem občnem zboru SLORI-ja, 11. aprila 2018 na Opčinah.

To so Nika Cotič (Primerjava pouka slovenske književnosti v četrtem razredu slovenske osnovne šole in osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji), Jasmin Franza (Načrt za korpusnojezikoslovni opis slovenščine v Italiji) in Nastja Gherlani (Slušno zaznavanje pri otrocih z dvojezičnega območja na Tržaškem) za magistrske naloge in Urška Lampe (Deportacije iz Julijske krajine po drugi svetovni vojni, 1945-1954) ter Federico Tenca Montini (Politična strategija in jugoslovanske pogajalske odločitve v različnih fazah tržaške krize./La Jugoslavia e la questione di Trieste 1945-1954) za doktorski nalogi.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se