Mednarodna konferenca Jeziki sožitja, jeziki konflikta (LCLC)

Mednarodna konferenca LCLC Jeziki sožitja, jeziki konflikta / Lingue di coesistenza, lingue di conflitto /  Languages of coexistence, languages of conflict, ki bo od četrtka, 6. junija, do sobote, 8. junija, v Centru humanističnih znanosti Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper. Konferenco SLORI organizira v tesnem sodelovanju s koprskim Znanstvenoraziskovalnim središčem in Inštitutom za narodnostna vprašanja (INV) iz Ljubljane, ki prav tako obeležujeta pomembni obletnici.

Konferenca bo skušala poiskati odgovore na naslednja vprašanja: (1) kako se v večplastni komunikaciji sodobne družbe znajdejo manjšinski/priseljenski in periferni jeziki v relaciji z večinskimi/avtohtonimi in centralnimi jeziki, (2) ali jeziki kot mediji prenosa informacij v različnih sporazumevalnih okoliščinah privedejo do sožitja ali do konflikta med njihovimi posameznimi uporabniki, (3) kako se posameznik sooča z intenziteto jezika v digitalnem svetu ter (4) kako pristope, strategije in metode učenja jezikov, ki spodbujajo razvijanje medkulturnega zavedanja in demokratičnost v večjezičnih skupnostih, vključevati v izobraževalne procese v digitalni dobi. To so nekatera od temeljnih raziskovalnih vprašanj, ki jih bodo številni sodelujoči strokovnjaki in strokovnjakinje iz različnih evropskih držav obravnavali v treh konferenčnih sekcijah: Narodi in jeziki v prostorih kulturnega stika; Intenziteta jezika in (ne)nasilna komunikacija; Didaktika večjezičnosti, nenasilne komunikacije in medkulturne književnosti.

Konferenčne vsebine bodo sooblikovali tudi SLORI-jevi raziskovalci in raziskovalke. Po uvodnem nagovoru direktorja inštituta Devana Jagodica bo predsednica Sara Brezigar prispevala plenarno predavanje o vplivu družbenih sprememb in tehnologije na jezikovne manjšine. Svoje prispevke bodo predstavili tudi Andreja Kalc in Jasmin Franza (Občutljiva in nevtralna raba jezika: slovenske manjšine, obmejne regije, čezmejno sodelovanje in meje), Susanna Pertot (Jeziki na terapevtovem kavču. Dvojezičnosti in fenomen jezikovnega stika med slovenščino in italijanščino v okviru psihoterapevtskih obravnav), Zarja Zver (Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje za digitalno enakopravnost slovenščine kot nacionalnega manjšinskega in čezmejnega jezika) ter Damjan Popič z Vojkom Gorjancem s FFUL (You Rang, M‘Lord: prevzemanje pragmatičnih prvin v umetnointeligenčni slovenščini).

Na konferenco so vabljeni tudi slušatelji in slušateljice. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.lclc-conference.si in elektronskem naslovu lclckonferenca@gmail.com.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se