Predstavitev monografije ‘Jezik: sistem, sredstvo in simbol’ v Gorici

SLORI (Slovenski raziskovalni inštitut) in Slov.I.K. (Slovenski izobraževalni konzorcij) v sodelovanju z NŠK (Narodno in študijsko knjižnico) predstavljata znanstveno monografijo Matejke Grgič z naslovom Jezik: sistem, sredstvo in simbol. Identiteta in ideologija med Slovenci v Italiji.

Ko ljudje uporabljamo nek jezik oz. živimo v okolju, v katerem se nek jezik uporablja, ustvarimo do njega zapleten sistem odnosov, a tudi percepcij, reprezentacij in verovanj. Ta kompleksna struktura, ki jih lahko v danih okoliščinah pravimo tudi jezikovna ideologija, se reflektira v diskurzu o jeziku, ki ga oblikujejo posamezniki in skupnost.

Diskurz o jeziku razkriva, torej, odnos posameznika in skupnosti do jezika ali jezikov. Vprašati pa se moramo, do katere mere in v katerih kontekstih je diskurz o jeziku ideološko pogojen – se pravi, kdaj se diskurz o jeziku pojavi in razvija mimo znanstveno preverljivih in strokovno utemeljenih dejstev in postaja sredstvo vzpostavlja odnosov moči, dominacije/podrejenosti in vključenosti/izključenosti.

V monografiji je izpostavljena hipoteza, da ideološki diskurz vodi v t.i. fetišizacijo jezika – jezik, ki deluje kot identitetni simbol, postane znotraj skupnosti, ki ima izrazito ideološko pogojen diskurz o (lastnem) jeziku, fetiš.

Namen monografije je predstaviti ideološka jedra v diskurzu o jeziku, ki ga oblikujejo govorci slovenskega jezika, ki se potencialno identificirajo s slovensko manjšino (oz. narodnostno skupnostjo) v Italiji. Raziskava temelji na analizi gradiva, objavljenega v Primorskem dnevniku od januarja 2011 do decembra 2012.

Predstavitev znanstvene monografije je bila v četrtek, 14. januarja, ob 17. uri v Trgovskem domu v Gorici.

O delu se bosta z avtorico pogovarjali Tanja Petrović (ZRC SAZU) in Kristina Knez (Dijaški dom S.Gregorčiča).

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se