Istra v dobi šengna: skupno načrtovanje prihodnosti

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), Občina Milje, Društvo Slovencev miljske občine Kiljan Ferluga in študijski center Dialoghi Europei vabijo na srečanje Istra v dobi šengna: skupno načrtovanje prihodnosti, ki bo v petek, 21. septembra 2018, ob 17.30 v Dvorani Millo v Miljah, Trg republike 4. Gre za drugo srečanje v okviru projekta Zamejski, obmejni, čezmejni: Slovenci v Furlaniji – Julijski krajini deset let po vstopu Slovenije v šengenski prostor. Projekt je bil izbran na izrednem razpisu Avtonomne dežele FJk za izvedbo celovitega programa ovrednotenja in širitve rabe slovenščine (7. člen D.Z. št. 25/2016), razvija pa ga SLORI v sodelovanju s številnimi partnerji, ki so odraz slovenske narodne skupnosti in širšega slovensko-italijanskega kontaktnega prostora. Pred dvema tednoma je bilo v Trbižu prvo srečanje — v ospredju okrogle mize so bila predvsem aktualna vprašanja slovensko-italijansko-avstrijske tromeje.

Vstop Slovenije v šengenski prostor decembra 2007 predstavlja ključni mejnik v razvoju čezmejnih odnosov na območju slovensko-italijanskega kulturnega stikanja. Namen projekta je ugotoviti spremembe, ki jih je padec meje povzročil v našem prostoru, s posebnim poudarkom na stvarnosti slovenske narodne skupnosti v deželi Furlaniji – Julijski krajini. Projekt se ukvarja predvsem s sedanjostjo in prihodnostjo, zato so njegove aktivnosti pretežno namenjene razpravi o izzivih in priložnostih, ki so še pred nami. Predmet razprave bo tokrat južni del čezmejnega območja, ki zaobjema Istrsko regijo. Pozornost bo namenjena predvsem dvema vidikoma: institucionalnemu sodelovanju oz. novim orodjem, ki jih evropski integracijski procesi ponujajo na tem področju, začenši s (še aktualno ?) perspektivo vzpostavitve Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS). Drugi vidik, ki ga želimo osvetliti, je vloga, ki jo lahko igrata manjšinski skupnosti — Slovenci v Miljah in Italijani na Obali — pri tesnejšem povezovanju in boljših čezmejnih odnosih v tem prostoru. Pri razpravi bodo sodelovali Laura Marzi, županja občine Milje, Alberto Scheriani, podžupan mestne občine Koper, Fiorella Benčič, predsednica DSMO, ter Linda Rotter, predsednica Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran. Delovna jezika bosta slovenščina in italijanščina s simultanim tolmačenjem. 

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se