EDUKA2, Čezmejni razredi: skupne didaktične poti za šole čezmejnega območja

Dejavnosti projekta EDUKA2 Čezmejno upravljanje izobraževanja so v polnem teku. Projekt je bil sofinanciran v okviru Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 in iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Cilj projekta EDUKA2 je krepitev čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja z razvijanjem enotnih didaktičnih orodij in izobraževalnih modelov. Predvidene dejavnosti so namenjene še posebej šolam in univerzam programskega območja.

Vodilni partner projekta je Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), partnerji pa so Inštitut za narodnostna vprašanja (INV), Societât Filologjiche Furlane, Univerza v Novi Gorici, Univerza Ca’Foscari v Benetkah in Univerza na Primorskem (Pedagoška Fakulteta).

V prvi polovici januarja je v Trstu potekalo prvo srečanje čezmejne skupine delovnega sklopa (DS) 3.1.2, ki nosi naslov Čezmejni razredi: skupne didaktične poti za šole čezmejnega območja. Cilj DS 3.1.2 je oblikovanje interdisciplinarne didaktične poti za spoznavanje čezmejnega prostora kot celovite in enovite geografske enote. Gre za oblikovanje dveh učnih enot za učence četrtega in petega razreda osnovnih šol in za zadnja dva razreda prvostopenjskih srednjih (ITA) oziroma osnovnih šol (SLO). Čezmejno delovno skupino sestavljajo učitelji in profesorji večstopenjskih šol s slovenskim učnim jezikom pri Sv. Jakobu in Sv. Ivanu in z italijanskim učnim jezikom v Miljah ter osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom v Pradah in Kopru in z italijanskim učnim jezikom v Kopru.

Na prvem srečanju je prišlo do oblikovanja dve čezmejnih delovnih skupin: skupino učiteljev bo vodila Barbara Baloh s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, skupino profesorjev pa Norina Bogatec, raziskovalka SLORIja.

Delo z učenci po potekalo v štirih čezmejnih razredih, ki jih bodo sestavljali učenci šol iste stopnje šolanja in istega učnega jezika, a z različnega obmejnega območja. Učenci bodo prek spoznavanja naravnih in kulturnih posebnosti čezmejnega okolja zbrali in oblikovali različno gradivo, na osnovi katerega bosta delovni skupini učiteljev in profesorjev ustvarili dvojezični učni enoti.

Dejavnosti v okviru DS 3.1.2 bodo potekale od januarja do decembra 2018.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se