Drugi zbor partnerjev projekta EDUKA2

V torek, 12. junija 2018, je bilo ob 10.00 v Dvorani Tessitori ― Palača Deželnega sveta Furlanije – Julijske krajine, Trg Oberdan 5, Trst, drugo srečanje zbora partnerjev projekta EDUKA2 ― Čezmejno upravljanje izobraževanja, ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj na podlagi javnega razpisa za predložitev standardnih projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Sodelavci projekta so med dogodkom predstavili prve dosežke projektnih dejavnosti, ki so se začele septembra 2017. Projekt EDUKA2 je ustvaril mrežo za čezmejno sodelovanje, ki jo sestavlja 31 šol, tri univerze in trije raziskovalni inštituti; v tej mreži, ki je že izpeljala vrsto aktivnosti, deluje 16 delovnih skupin z več kot 60 učitelji in raziskovalci. Med raznimi aktivnostmi naj omenimo srečanja čezmejnih razredov, na katerih je sodelovalo več kot 170 učencev šol iz Italije in Slovenije, ki so skupaj spoznavali celovitost čezmejnega območja in se soočili s potrebo po zaščiti njegovega naravovarstvenega, arhitektonskega, arheološkega, zgodovinsko-kulturnega, umetnostnega in jezikovnega bogastva. Na torkovem srečanju so vodje posameznih delovnih skupin predstavili tudi didaktična orodja za podporo pri poučevanju slovenščine na šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji, italijanščine na šolah z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji in furlanščine na italijanskih šolah. Poleg teh orodij so učitelji in raziskovalci oblikovali še čezmejna didaktična gradiva o manjšinski literaturi in literaturi obmejnega območja v slovenskem, italijanskem in furlanskem jeziku. Projektni partnerji so nazadnje predstavili tudi spletno platformo, prek katere bo didaktično gradivo na razpolago javnosti.

Od septembra 2018 bodo partnerji projekta EDUKA2 organizirali izobraževanja (tudi na daljavo) za učitelje in profesorje, na katerih bodo predstavili zgoraj omenjene didaktične modele in orodja.

Zbor partnerjev projekta se je zaključil s predstavitvijo orodij za podporo študentom in diplomantom pri postopkih priznavanja izobrazbe in poklicnih kvalifikacij pridobljenih v sosednji državi. V nadaljnjih fazah projekta bo izdelan priročnik za študente, ki se odločajo za izobraževanje oz. se že izobražujejo v sosednji državi, ter skupni program usposabljanja za strokovne delavce referatov, vpisnih služb in kariernih centrov univerz v obmejnem prostoru.

Cilj projekta EDUKA2 je krepitev čezmejnega sodelovanja na področju izobraževanja z razvijanjem enotnih didaktičnih orodij in izobraževalnih modelov. Predvidene dejavnosti so namenjene še posebej šolam in univerzam programskega območja in potekajo v pokrajinah Trst, Gorica, Videm in Benetke v Italiji ter v Obalno-kraški, Osrednjeslovenski statistični in Goriški statistični regiji v Sloveniji. Projekt se je začel 1. septembra 2017 in se bo zaključil 28. februarja 2019.

Vodilni partner projekta je Slovenski raziskovalni inštitut ― SLORI. Partnerji projekta so: INV ― Inštitut za narodnostna vprašanja, Societât Filologjiche Furlane ― Furlansko filološko društvo “Graziadio Isaia Ascoli”, Univerza v Novi Gorici, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah in Univerza na Primorskem ― Pedagoška Fakulteta.

Pridruženi partnerji projekta so Deželni šolski urad dežele Furlanije – Julijske krajine ― Ministrstvo za izobraževanje, visoko šolstvo in znanost Republike Italije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Sektor za šolstvo, izobraževanje in znanost Dežele Furlanije – Julijske krajine.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se