Predstavitev inovativnih didaktičnih gradiv s področja čezmejne didaktike literature

Predstavitev inovativnih didaktičnih gradiv s področja čezmejne didaktike literature, ki so nastala v sklopu projekta EDUKA2 – Čezmejno upravljanje izobraževanja/Per una governance transfrontaliera dell’istruzione (vodilni partner Slovenski raziskovalni inštitut – SLORI) je potekala v četrtek, 17. oktobra 2019 v avditoriju Slovenskega licejskega pola v Gorici. Projekt je financiral Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Pri projektu so med drugimi sodelovali tudi profesorji slovenskih srednjih šol v Trstu, Gorici in Špetru.

Didaktična gradiva (učbeniki za prvostopenjske in drugostopenjske srednje šole ter digitalne literarne pešpoti po Trstu, Gorici in Devinu) obravnavajo čezmejno literaturo s komparativno metodo in s pomočjo vaj iz kreativnega pisanja. Prvi učbenik za prvostopenjske srednje šole v Italiji obravnava tako kanonizirana kot tudi manj znana literarna dela v slovenskem, italijanskem, furlanskem in nemškem jeziku, ki so nastala izpod peresa književnikov in književnic na Goriškem in Videmskem. Drugi učbenik za drugostopenjske srednje šole v Italiji obravnava slovensko tržaško literaturo, istrskotržaško literaturo, nemško literaturo iz Trsta in italijansko literaturo v slovenski Istri.

Vsa gradiva, ki smo jih predstavili, so vam brezplačno dostopna v e-obliki na spletni strani EDUKA2 www.eduka2.eu.

Predstavitev sta izvedli izr. prof. dr. Ana Toroš (vodja projektnih aktivnosti za čezmejno didaktiko književnosti EDUKA2 na Univerzi v Novi Gorici) in mag. Nataša Špolad Manfreda (Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid).

Dogodek je potekal v sklopu Tedna Univerze v Novi Gorici 2019 (www.ung.si), v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom SLORI iz Trsta in Slovenskim licejskim polom v Gorici.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se