2015

 • BOGATEC, Norina (ed.), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (ed.). Educare alla diversità : report preliminari della ricerca comparativa interdisciplinare tra Italia e Slovenia. Trieste: Istituto sloveno di ricerche SLORI; Koper: Università del Litorale, Facoltà di studi umanistici, 2015.
 • BOGATEC, Norina (ed.), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (ed.). Vzgajati k različnosti: predhodna poročila interdisciplinarne primerjalne raziskave med Italijo in Slovenijo. Trieste: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI; Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2015.
 • BOGATEC, Norina. Šolanje v slovenskem jeziku v Italiji. Razprave in gradivo, 2015, no. 74, p. 7-21.
 • BOGATEC, Norina. Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Koledar Goriške Mohorjeve Družbe 2016, p. 291-300.
 • BOGATEC, Norina, VIDAU, Zaira. Projekt EDUKA – vzgajati k različnosti. AS. Andragoška spoznanja, 2015, y. 21, n. 3, p. 85-92.
 • JAGODIC, Devan. Between “second” and “foreign” language: the process of teaching and learning Slovene among the majority adult population in Italy. In: SCHRAMMEL-LEBER, Barbara (ed.), KORB, Christina (ed.). Dominated Languages in the 21st Century: papers from the International conference on minority languages XIV, (Grazer Plurilingualismus Studien, 1). Graz: Karl-Franzens-Universität, 2015, p. 188-207.
 • JAGODIC, Devan (ed.), MEDEOT, Feliciano (ed.). Convegno Friulani e Sloveni, incontro tra comunità: sintesi delle relazioni: 26 febbraio 2015, Sala del Consiglio provinciale, Gorizia = Posvet Furlani in Slovenci, srečanje med skupnostma: povzetki referatov: 26. februar 2015, Dvorana Pokrajinskega sveta, Gorica = Cunvigne Furlans e Slovens, incuintri di comunitâts: sintesi des relazions: 26 fevrâr 2015, Sale dal Consei provinciâl, Gurize. Trieste: Slovenski raziskovalni inštitut; Udine: Societât filologjiche furlane, 2015, p. 14-15, 22, 28.
 • JAGODIC, Devan (ed.). Zbornik prispevkov. Trieste: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), 2015.
 • VIDAU, Zaira. Medkulturni položaj mladih, ki se šolajo v slovenskem jeziku v Italiji. Razprave in gradivo, 2015, n. 74, p. 23-39.
 • VIDAU, Zaira. The public use of minority and regional languages in the local administrations of the Friuli Venezia Giulia region in Italy. In: SCHRAMMEL-LEBER, Barbara (ed.), KORB, Christina (ed.). Dominated Languages in the 21st Century : papers from the International conference on minority languages XIV, (Grazer Plurilingualismus Studien, 1). Graz: Karl-Franzens-Universität, 2015, p. 68-83.
 • VIDAU, Zaira. Projekt EDUKA – vzgajati k različnosti, Andragoška spoznanja, 2015, 21 (3), 85–92.
 • VIDAU, Zaira. Friulani e Sloveni: vicini — amici da scoprire: le buone prassi di promozione congiunta del progetto EDUKA – Educare alla diversità – Vzgajati k različnosti = Furlani in Slovenci: sosedje — prijatelji, ki jih velja spoznati: dobre prakse v skupni promociji projekta EDUKA – Vzgajati k različnosti – Educare alla diversità = Furlans e Slovens: vicins — amîs di scuvierzi: buinis modalitâts di promozion condividude dal progjet EDUKA – Educare alla diversità – Vzgajati k različnosti. In: JAGODIC, Devan (ed.), MEDEOT, Feliciano (ed.). Convegno Friulani e Sloveni, incontro tra comunità: sintesi delle relazioni: 26 febbraio 2015, Sala del Consiglio provinciale, Gorizia = Posvet Furlani in Slovenci, srečanje med skupnostma: povzetki referatov: 26. februar 2015, Dvorana Pokrajinskega sveta, Gorica = Cunvigne Furlans e Slovens, incuintri di comunitâts: sintesi des relazions: 26 fevrâr 2015, Sale dal Consei provinciâl, Gurize. Trieste: Slovenski raziskovalni inštitut; Udine: Societât filologjiche furlane, 2015, p. 14-15, 22, 28.

Sign up to our mailing list

Join our newsletter!

Subscribe