2015

 • BOGATEC, Norina, ZUDIČ ANTONIČ, Nives (a cura di), 2015, Educare alla diversità : report preliminari della ricerca comparativa interdisciplinare tra Italia e Slovenia. Trieste: Istituto sloveno di ricerche SLORI; Koper: Università del Litorale, Facoltà di studi umanistici. PDF
 • BOGATEC, Norina, ZUDIČ ANTONIČ, Nives (a cura di), 2015, Vzgajati k različnosti: predhodna poročila interdisciplinarne primerjalne raziskave med Italijo in Slovenijo. Trieste: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI; Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije.
 • BOGATEC, Norina, 2015, Šolanje v slovenskem jeziku v Italiji. Razprave in gradivo, no. 74, p. 7-21.
 • BOGATEC, Norina, 2015, Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Koledar Goriške Mohorjeve Družbe 2016, p. 291-300.
 • BOGATEC, Norina, VIDAU, Zaira, 2015, Projekt EDUKA – vzgajati k različnosti. AS. Andragoška spoznanja, a. 21, n. 3, p. 85-92.
 • JAGODIC, Devan, 2015, Between “second” and “foreign” language: the process of teaching and learning Slovene among the majority adult population in Italy. In: SCHRAMMEL-LEBER, Barbara, KORB, Christina (a cura di). Dominated Languages in the 21st Century: papers from the International conference on minority languages XIV, (Grazer Plurilingualismus Studien, 1). Graz: Karl-Franzens-Universität, p. 188-207. PDF
 • JAGODIC, Devan, MEDEOT, Feliciano (a cura di), 2015, Convegno Friulani e Sloveni, incontro tra comunità: sintesi delle relazioni: 26 febbraio 2015, Sala del Consiglio provinciale, Gorizia = Posvet Furlani in Slovenci, srečanje med skupnostma: povzetki referatov: 26. februar 2015, Dvorana Pokrajinskega sveta, Gorica = Cunvigne Furlans e Slovens, incuintri di comunitâts: sintesi des relazions: 26 fevrâr 2015, Sale dal Consei provinciâl, Gurize. Trieste: Slovenski raziskovalni inštitut; Udine: Societât filologjiche furlane, p. 14-15, 22, 28.
 • JAGODIC, Devan (a cura di), 2015, Zbornik prispevkov. Trieste: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI).
 • VIDAU, Zaira, 2015, Medkulturni položaj mladih, ki se šolajo v slovenskem jeziku v Italiji. Razprave in gradivo, n. 74, p. 23-39.
 • VIDAU, Zaira, 2015, The public use of minority and regional languages in the local administrations of the Friuli Venezia Giulia region in Italy. In: SCHRAMMEL-LEBER, Barbara, KORB, Christina (a cura di). Dominated Languages in the 21st Century : papers from the International conference on minority languages XIV, (Grazer Plurilingualismus Studien, 1). Graz: Karl-Franzens-Universität, p. 68-83. PDF
 • VIDAU, Zaira, 2015, Projekt EDUKA – vzgajati k različnosti, Andragoška spoznanja, 21 (3), 85–92.
 • VIDAU, Zaira, 2015, Friulani e Sloveni: vicini — amici da scoprire: le buone prassi di promozione congiunta del progetto EDUKA – Educare alla diversità – Vzgajati k različnosti = Furlani in Slovenci: sosedje — prijatelji, ki jih velja spoznati: dobre prakse v skupni promociji projekta EDUKA – Vzgajati k različnosti – Educare alla diversità = Furlans e Slovens: vicins — amîs di scuvierzi: buinis modalitâts di promozion condividude dal progjet EDUKA – Educare alla diversità – Vzgajati k različnosti. In: JAGODIC, Devan (ed.), MEDEOT, Feliciano (ed.). Convegno Friulani e Sloveni, incontro tra comunità: sintesi delle relazioni: 26 febbraio 2015, Sala del Consiglio provinciale, Gorizia = Posvet Furlani in Slovenci, srečanje med skupnostma: povzetki referatov: 26. februar 2015, Dvorana Pokrajinskega sveta, Gorica = Cunvigne Furlans e Slovens, incuintri di comunitâts: sintesi des relazions: 26 fevrâr 2015, Sale dal Consei provinciâl, Gurize. Trieste: Slovenski raziskovalni inštitut; Udine: Societât filologjiche furlane, p. 14-15, 22, 28.

Mailing List

Iscriviti alla mailing list e rimani in contatto con noi

Iscriviti