Articoli e capitoli

2021

BOGATEC N. (2021), Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2022, Gorica, GMD, 82-92. BOGATEC N., BREZIGAR S., MEZGEC M. (2021), Pouk na daljavo v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji med epidemijo covid-19, Sodobna pedagogika, 72 (138), Posebna številka, 44-68. BREZIGAR, S., VIDAU, Z. (2021). Mladi govorci slovenskega […]

Leggi di più

2020

BOGATEC N. (2020), Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2021, Gorica, GMD, 77-85. GRGIČ, Matejka. Manjšinski jeziki med Italijo in Slovenijo – zakaj potrebujemo čezmejno šolstvo?. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. 2019, no. 83, str. 35-50. BREZIGAR, S., VIDAU, Z., Vloga slovenskih krovnih organizacij SKGZ in SSO pri politični […]

Leggi di più

2019

BOGATEC, Norina (ur.) (2019), Classi transfrontaliere – Percorsi didattici comuni per le scuole dell’area transfrontaliera. Unità di apprendimento per le penultime e ultime classi delle scuole secondarie di I° grado in Italia e delle scuole elementari in Slovenia / Čezmejni razredi – Skupne didaktične poti za šole čezmejnega območja. Učne enote za predzadnje in zadnje […]

Leggi di più

2018

BOGATEC, N., 2018, Kdo v Italiji obiskuje vrtce in šole v slovenskem jeziku, A cura di A. Žele, M. Šekli, Slovenistika in slavistika v zamejstvu – Udine, Ljubljana, Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, p. 125-129. BOGATEC, N., 2018, Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2019, GMD, p. 228-239. BREZIGAR, S., VIDAU, Z., 2018. Political […]

Leggi di più

2017

BALOH, Barbara, MEZGEC, Maja, 2017, Procesi internacionalizacije visokega šolstva s čezmejne perspektive: izobraževanje zamejskih študentov na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. A cura di RUTAR, Sonja, et al. Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu = Perspectives of internationalisation and quality in higher education,. Capodistria: Založba Univerze na Primorskem. 2017, p. 93-107. BOGATEC Norina, 2017, […]

Leggi di più

2016

BOGATEC, N. (2016), Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2017, GMD, p. 267-276. GLIHA KOMAC, N. MEZGEC, M. (2016), Jezikovna podoba Kanalske doline: zakonodajne določbe in jezikovna krajina. KRŽIŠNIK, Erika (a cura di), HLADNIK, Miran (ed.). Toporišičeva obdobja, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 35). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, p. 447-454. […]

Leggi di più

2015

BOGATEC, Norina, ZUDIČ ANTONIČ, Nives (a cura di), 2015, Educare alla diversità : report preliminari della ricerca comparativa interdisciplinare tra Italia e Slovenia. Trieste: Istituto sloveno di ricerche SLORI; Koper: Università del Litorale, Facoltà di studi umanistici. BOGATEC, Norina, ZUDIČ ANTONIČ, Nives (a cura di), 2015, Vzgajati k različnosti: predhodna poročila interdisciplinarne primerjalne raziskave med […]

Leggi di più

2014

BOGATEC, Norina. Come i giovani vivono il confine = Kako mladi doživljajo mejo. Gruppo 85, 2014, 26/27, P. 10-15. BOGATEC, Norina. Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Koledar Goriške Mohorjeve Družbe, ISSN 1124-6561, 2014, P. 341-348. JAGODIC, Devan. Cross-border residential mobility in the Italian-Slovenian borderland: a transnational laboratory for the creation of European space or a new hotbed […]

Leggi di più

2013

BANCHIG, I., VIDAU, Z. (2013): Izvajanje ukrepov v korist rezijanščine in jezikovnih različic v kanalski, terskih in nadiških dolinah. A cura di: JANEŽIČ, A., ČOK, Š. (2013): Prima conferenza sulla tutela della minoranza linguistica slovena / Prva deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine. Trieste – Deželni svet FJk, SLORI. BOGATEC, N. (2013): Izobraževanje v […]

Leggi di più

2012

BOGATEC, N. (2012): Za dobro počutje naših malčkov. Primorski dnevnik, 26.02.2012, Trieste, ZTT. BOGATEC, N. (2012): Projekt šola 2011, Predstavitev rezultatov. http://www.slori.org/pdf/predstavitevSOLA2010.pdf. BOGATEC, N. (2012): Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Koledar 2013. Goriška Mohorjeva Družba, Gorizia, pp. 278-284. JAGODIC, D. (2012): Living (Beyond) the Border. European Integration Processes and Cross-Border Residential Mobility in the […]

Leggi di più

2011

BOGATEC, N. (2011). Le famiglie residenti nella provincia di Trieste : caratteristiche evolutive e  strutturali : 2006-2010. Trieste: Provincia, Assessorato alle politiche sociali e alle politiche giovanili, 18 pp., graf. BOGATEC, N. (2011). Projekt Izobraževalne in zaposlitvene poti mladih iz čezmejnega območja : poročilo : besedilo v italijanščini = Progetto Percorsi formativi e occupazionali dei […]

Leggi di più

2010

BOGATEC, N. (2010). Vpliv slovenske šole v Italiji na okolje. Primorski dnevnik, 4 maggio 2010, anno 66, n. 104, pag. 2. [COBISS.SI-ID 4099564] BOGATEC, N. (2010). L’evoluzione demografica della popolazione residente nella provincia di Trieste e della sua componente straniera: 2004-2008. Trieste: Provincia, Assessorato alle politiche sociali e alle politiche giovanili, 2010. 17 pp., graf. […]

Leggi di più

Mailing List

Iscriviti alla mailing list e rimani in contatto con noi

Iscriviti