2021

  • BOGATEC N. (2021), Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2022, Gorica, GMD, 82-92.
  • BOGATEC N., BREZIGAR S., MEZGEC M. (2021), Pouk na daljavo v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji med epidemijo covid-19, Sodobna pedagogika, 72 (138), Posebna številka, 44-68.
  • BREZIGAR, S., VIDAU, Z. (2021). Mladi govorci slovenskega jezika v Italiji in njihov odnos do Republike Slovenije. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja, ISSN 0354-0286. [Tiskana izd.], 2021, no. 87, str. 87-106.
  • GRGIČ, M. (2021): Ideologija zvrstnosti in njene posledice na jezik v manjšinskem položaju: slovenščina v Italiji. = L’ideologia nella teoria dei registri linguistici e le sue conseguenze sulla lingua in territori di minoranza linguistica: lo sloveno in Italia. V: Manjšine med standardnim jezikom in narečji. = Minoranze tra lingua standard e dialetti. Špietar: Inštitut za slovensko kulturo = Istituto per la cultura slovena. 19–49; dostopno na: https://www.iskbenecija.eu/convegni-posveti/).
  • GRGIČ, Matejka. Javna raba jezika med simboliko in funkcionalnostjo. Slovenščina v Italiji = Public use of language between symbolism and functionality. Slovenian in Italy (2021). V: PODBEVŠEK, Katarina (ur.), ŽAVBI, Nina (ur.). Govor in prostor : zbornik 23 povzetkov : Mednarodni znanstveni simpozij, 23. in 24. september 2021 = Speech and space : compendium of abstracts : International Scientific symposium, September 23 and 24, 2021. Ljubljana: Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT). Str. 11.
  • MELINC MLEKUŽ, M. (2021). Šolanje v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji v času pouka na daljavo : raziskovalna izhodišča in metodološki okvir za pripravo novih učnih gradiv. V: ŽAGAR, Igor Ž. (ur.), MLEKUŽ, Ana (ur.). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju : učenje in poučevanje na daljavo : izkušnje, problemi, perspektive : zbornik povzetkov : 6. znanstvena konferenca, Ljubljana, 22. in 23. september 2021. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
  • MELINC MLEKUŽ, M., TENCA MONTINI, F. (2021). A case study of a school with Slovene as the language of instruction in Vermegliano/Romjan (Italy) : teaching Slovene as L1 in classes with a prevailing Italian-speaking student population. V: XVIII International Conference on Minority Languages, ICML 2021 : 24-26 of March, 2021. Bilbao: NOR Ikerketa Taldeak. 3.

Mailing List

Iscriviti alla mailing list e rimani in contatto con noi

Iscriviti