2018

 • BOGATEC, N., 2018, Kdo v Italiji obiskuje vrtce in šole v slovenskem jeziku, A cura di A. Žele, M. Šekli, Slovenistika in slavistika v zamejstvu – Udine, Ljubljana, Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, p. 125-129.
 • BOGATEC, N., 2018, Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2019, GMD, p. 228-239.
 • BREZIGAR, S., VIDAU, Z., 2018. Political participation of the Slovene community in Italy: a critical view of its representation and organisational structure. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja, no. 81, p. 43-66. PDF
 • BREZIGAR, S., VIDAU, Z., 2018. Predstavništvo slovenske manjšine – zastopstvo in zastopanost: razmislek o izboljšanju politične participacije Slovencev v Italiji. A cura di JANEŽIČ, A., JAGODIC, D. Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, Gorica, 24. novembra 2017, Trst, 25. novembra 2017. Trieste: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale. p. 91-108. PDF
 • GRGIČ, M., 2018, Centralni urad za slovenski jezik in mreža storitev na obravnavanem geografskem območju: ocena trenutnega stanja, teoretski vidiki in organizacijski modeli. A cura di JANEŽIČ, A., JAGODIC, D. Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, Gorizia, 24. novembra 2017, Trst, 25. novembra 2017. Trieste: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale. [2018], p. 67-82. PDF
 • GRGIČ, M., 2018, Jezikovno načrtovanje 2.0 : nove tehnologije, digitalni viri in spletna orodja. A cura di KARPF, P., FRENZL, S., OGRIS, M. J. Dialog und Kultur: Beiträge zum Europäischen Volksgruppenkongress 2017 : Beiträge zur 1. Kärntner Menschenrechtsenquete 2017: Beiträge zu 40 Jahre überregionale Zusammenarbeit im Alpen-Adria-Raum : und Sonderthemen, (Kärnten Dokumentation, Bd. 34). Klagenfurt am Wörthersee: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 1 – Landesamtsdirektion, Volksgruppenbüro, p. 53-65.
 • JAGODIC, Devan, 2018, Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu: primerjava med zamejstvi in sklepanje. A cura di JAGODIC, Devan. Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu, (Mladi v slovenskem zamejstvu, zv. 3). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; Klagenfurt: Slovenski znanstveni inštitut: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik; Trieste: Slovenski raziskovalni inštitut, p. 229-275.
 • JAGODIC, D., Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu: teoretična izhodišča in pregled opravljenih raziskav. A cura di JAGODIC, Devan. Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu, (Mladi v slovenskem zamejstvu, zv. 3). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; Klagenfurt: Slovenski znanstveni inštitut: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik; Trieste: Slovenski raziskovalni inštitut, p. 31-47.
 • LIČEN, N., MEZGEC, M., 2018, Izobraževanje odraslih: izzivi raziskovanja. A cura di LIČEN, N., MEZGEC, M., Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih: eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, p. 11-21.
 • LIČEN, N., MEZGEC, M. (a cura di), 2018, Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih : eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 
 • MEZGEC, M., 2018, Preobrati v medgeneracijski transmisiji jezika in identitete: študija primera učenja jezika matere kot drugega jezika. A cura di LIČEN, N., MEZGEC, M. Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih: eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, p. 213-228.
 • VIDAU, Z., 2018. Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu v Italiji. A cura di JAGODIC, Devan (ur.). Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu, (Mladi v slovenskem zamejstvu, zv. 3). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; Klagenfurt: Slovenski znanstveni inštitut: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik; Trieste: Slovenski raziskovalni inštitut, p. 49-94.
 • VIDAU, Z., 2018, Identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu v Italiji. A cura di OBID, Milan. Identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu, (Mladi v slovenskem zamejstvu, zv. 2). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; Klagenfurt: Slovenski znanstveni inštitut: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik; v Trieste: Slovenski raziskovalni inštitut, p. 51-95.

Mailing List

Iscriviti alla mailing list e rimani in contatto con noi

Iscriviti