2017

  • BALOH, Barbara, MEZGEC, Maja, 2017, Procesi internacionalizacije visokega šolstva s čezmejne perspektive: izobraževanje zamejskih študentov na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. A cura di RUTAR, Sonja, et al. Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu = Perspectives of internationalisation and quality in higher education. Capodistria: Založba Univerze na Primorskem. 2017, p. 93-107.
  • BOGATEC Norina, 2017, Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2018, GMD, 236-247.
  • GRGIČ, Matejka, 2017, Italijansko-slovenski jezikovni stik med ideologijo in pragmatiko. Jezik in slovstvo, 2017, letn. 62, n. 1, p. 89-98, 121.
  • GRGIČ, Matejka, 2017, Teoretska izhodišča in metodološki okvir pri izdelavi uporabnikom prijaznega spletišča: primer platforme SMeJse – Slovenščina kot manjšinski jezik. Slovenščina 2.0, 2017 (2): 84–111.
  • VIDAU, Zaira, 2017, What kind of involvement for national minorities in the political decision-making process? : an overview of the case of the Slovenes in Italy. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja, 2017, no. 78, p. 23-39. PDF
  • VIDAU, Zaira, 2017, Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu v Italiji. KRŽIŠNIK-BUKIĆ, Vera (ed.). Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu, (Mladi v slovenskem zamejstvu, zv. 1). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja.

Mailing List

Iscriviti alla mailing list e rimani in contatto con noi

Iscriviti