2016

  • BOGATEC, N. (2016), Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2017, GMD, p. 267-276.
  • GLIHA KOMAC, N. MEZGEC, M. (2016), Jezikovna podoba Kanalske doline: zakonodajne določbe in jezikovna krajina. KRŽIŠNIK, Erika (a cura di), HLADNIK, Miran (ed.). Toporišičeva obdobja, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 35). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, p. 447-454. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/GlihaKomMez.pdf.
  • GRGIČ, M. (2016), Epistemologija in ideologija na obrobju: slovenski mediji v Italiji o Toporišiču in njegovem delu. In: Kržišnik, E. – Hladnik, M. (a cura di) Toporišičeva obdobja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, p. 455-462.
  • GRGIČ, M. (2016), The identification and definition of the minority community as an ideological construct: the case of Slovenians in Italy. In: Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja = Treatises and documents: journal of ethnic studies. 77, p. 87-102.
  • GRGIČ, M. (2016), Slovenščina v Italiji danes: paradoksi ideologije in pragmatike. Dialogi. LII/7-8, p. 95-101.
  • MEZGEC, M. (2016). Življenje z več jeziki: razvoj večjezičnih govorcev s perspektive vseživljenjskega učenja. AS. Andragoška spoznanja, a. 22, n. 3, p. 77-89.
  • VIDAU, Z. (a cura di) (2016). Spoznajmo se = Conosciamoci: spoznavanje večkulturnega Trsta preko skupnih didaktičnih dejavnosti. Trst: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI. PDF

Mailing List

Iscriviti alla mailing list e rimani in contatto con noi

Iscriviti