2012

 • BOGATEC, N. (2012): Za dobro počutje naših malčkov. Primorski dnevnik, 26.02.2012, Trieste, ZTT.
 • BOGATEC, N. (2012): Projekt šola 2011, Predstavitev rezultatov. http://www.slori.org/pdf/predstavitevSOLA2010.pdf.
 • BOGATEC, N. (2012): Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Koledar 2013. Goriška Mohorjeva Družba, Gorizia, pp. 278-284.
 • JAGODIC, D. (2012): Living (Beyond) the Border. European Integration Processes and Cross-Border Residential Mobility in the Italian-Slovenian Border Area. In: Andersen, D.,  Klatt, M., Sandberg, M. (eds.). The Border Multiple: The Practicing of Borders between Public Policy and Everyday Life in Europe. London: Ashgate. PDF
 • KOSIC, M. (2012). La domanda dei servizi di trasporto (testimoni privilegiati). In: Molinari, P., Beccali, C. Bianchi, L., Kosic, M., Zenarolla A. (aprile 2012), Progetto Triennale “Trasporti possibili: per un’autonoma scelta di mobilità” L.R. 41/96 – Indagine conoscitiva – Domanda/offerta di trasporto per cittadini disabili, Provincia di Trieste, capitolo 3, pp. 36-58.
 • KOSIC, M. (2012). »Il punto di vista degli istruttori dei corsi di attività motoria«, nella relazione Monitoraggio sulla soddisfazione del progetto “Promuovere il benessere psicofisico”, capitolo 2.3, pp. 47-64.
 • KOSIC, M. (2012). Identity Matters: Coping Strategies to Ethnic Identity Threats in Slovene Minority Adolescents in Italy (Identitetni pomeni: strategije obvladovanja groženj etnični identiteti med adolescenti slovenske manjšine v Italiji), Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies (Razprave in Gradivo, Revija za narodnostna vprašanja), 69, pp. 66-89. PDF
 • KOSIC, M., VIDALI, Z., BONIFACIO, R., TREMUL, M., DE SANCTIS, E., MEDEOT, F. (2012). Amici — vicini : Italiani, Sloveni e Friulani si incontrano = Prijatelji — sosedje : Italijani, Slovenci in Furlani se zbližujejo = Amîs — vicins : Talijans, Slovenes e Furlans si cjatin. Trieste: SLORI; Udine: Societât Filologjiche furlane; Capodistria: Unione italiana. PDF
 • MEZGEC, M. (2012). Funkcionalna pismenost v manjšinskem jeziku: primer slovenske manjšine v Italiji. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška Fakulteta, SLORI, Univerzitetna založba Annales.
 • MEZGEC, M. (2011). Literacy Skills in Minority Language: The Case of the Slovene Minority in Italy. Annales, Series Historia et Sociologia, 21, 2011, 1, pp. 71-78.
 • VIDALI, Z. (2012). Dvojezično poslovanje občinskih uprav na Videmskem. Trinkov koledar za Beneške Slovence, pp. 89-93
 • VIDALI, Z. (2012). Študij v Sloveniji pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji : prednosti in pomanjkljivosti. In: OBLAK, Z. (cur.), KLOPČIČ, L. (cur.). I. konferenca slovenskih mladih raziskovalcev, podiplomskih in dodiplomskih študentov iz sveta in Slovenije, Ljubljana, 19.-20. luglio 2012 : atti. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, pp. 105-106.
 • VIDALI, Z. (201). Poklicno izobraževanje v Euradriji. [S. l.]: C.S.I. Nord Est [i. e.] Consiglio sindacale interregionale Friuli-Venezia Giulia / Slovenia: = M.S.S. severovzhod

Mailing List

Iscriviti alla mailing list e rimani in contatto con noi

Iscriviti