2011

 • BOGATEC, N. (2011). Le famiglie residenti nella provincia di Trieste : caratteristiche evolutive e  strutturali: 2006-2010. Trieste: Provincia, Assessorato alle politiche sociali e alle politiche giovanili, 18 pp., graf. PDF
 • BOGATEC, N. (2011). Projekt Izobraževalne in zaposlitvene poti mladih iz čezmejnega območja: poročilo: besedilo v italijanščini = Progetto Percorsi formativi e occupazionali dei giovani dell’area transfrontaliera: relazione: testo in italiano. [Trieste: SLORI], 90 f., graf. PDF
 • BOGATEC, N. (2011). Projekt Izobraževalne in zaposlitvene poti mladih iz čezmejnega območja: poročilo: besedilo v slovenščini = Progetto Percorsi formativi e occupazionali dei giovani dell’area transfrontaliera: relazione: testo in sloveno. [Trieste: SLORI], 86 f., graf.
 • BOGATEC, N. (2011). Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Jadranski koledar  2012, all., pp. 2-19, graf.
 • BOGATEC, N. (2011). Projekt ŠOLA 2010 o spremljanju narodnostnih in jezikovnih značilnostih populacije slovenskih vrtcev in šol v Italiji in dvojezičnega šolskega centra v Špetru, SLORI. PDF
 • JAGODIC, D. (2011). Mobilità residenziale transfrontaliera nel contesto dell’Unione europea: il caso del confine italo-sloveno. Razprave in gradivo – INV (1990), n. 65, pp. 60-87, illustr. PDF
 • JAGODIC, D. (2011). Between language maintenance and language shift: the Slovenian community in Italy today and tomorrow. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri, special issue, pp. 195-213, graf. PDF
 • JAGODIC, D. (2011). Problematika številčne opredelitve Slovencev v Italiji: pregled demografskih ocen in analiza glavnih metodoloških zadreg. In: MALAČIČ, J. (cur.), GAMS, M. (cur.). Soočanje z demografskimi izzivi v Evropi: zbornik 14. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2011, 10.-11. ottobre 2011: quaderno B: proceedings of the 14th International Multiconference Information Society – IS 2011, October 10th-11th, 2011, Ljubljana, Slovenia: volume B, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, pp. 50-55, illustr.
 • SUSIČ, E., VIDALI, Z., JANEŽIČ, A., BOGATEC, N., OZBIČ, M., ŠTOKA, R. (2011). Indagine conoscitiva sull’attuazione della tutela a favore della minoranza slovena ai sensi dell’art. 8 della L. 38/2001: [commissionata dal Comitato istituzionale partitetico per i problemi della minoranza slovena]. Trieste: Slori, 152 f.
 • SUSIČ, E., VIDALI, Z., JANEŽIČ, A., BOGATEC, N., OZBIČ, M., ŠTOKA, R. (2011). Raziskava o preverjanju izvajanja zaščite slovenske manjšine po 8. členu zakona št. 38/2001 : [po nalogu Inštitucionalnega partitetnega odbora za probleme slovenske manjšine]. Trst: Slori. 154 f.
 • STEFANCIC, M. (2011). Linee guida per la promozione dell’imprenditoria giovanile: testimonianze di alcuni giovani imprenditori nella provincia di Trieste. Trieste: Provincia, Assessorato alle politiche sociali, politiche giovanili, Assessorato alle politiche attive del lavoro: Confcommercio, Gruppo giovani imprenditori
 • VIDALI, Z. (2011). The socio-political and ideological-cultural elements of the Italian nation and the national minority question in Italy. Razpr. gradivo – Inšt. nar. vpraš. (1990), n. 65, pp. 36-59. PDF

Mailing List

Iscriviti alla mailing list e rimani in contatto con noi

Iscriviti