Pubblicazioni

2020

BOGATEC N. (2020), Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2021, Gorica, GMD, 77-85. GRGIČ, Matejka. Manjšinski jeziki med Italijo in Slovenijo – zakaj potrebujemo čezmejno šolstvo?. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. 2019, no. 83, str. 35-50. BREZIGAR, S., VIDAU, Z., Vloga slovenskih krovnih organizacij SKGZ in SSO pri politični […]

Leggi di più

2019

BOGATEC, Norina (ur.) (2019), Classi transfrontaliere – Percorsi didattici comuni per le scuole dell’area transfrontaliera. Unità di apprendimento per le penultime e ultime classi delle scuole secondarie di I° grado in Italia e delle scuole elementari in Slovenia / Čezmejni razredi – Skupne didaktične poti za šole čezmejnega območja. Učne enote za predzadnje in zadnje […]

Leggi di più

Noi, sloveni in Italia

Julijan Čavdek, Devan Jagodic, Marianna Kosic, ,Martin Lissiach, Jaruška Majovski, Maja Mezgec, Zaira Vidau
A cura dell’Unione Culturale Economica Slovena (SKGZ) e della Confederazione organizzazioni slovene (SSO) in collaborazione con l’Istituto sloveno di ricerche (SLORI), Gorizia, Trieste, 2018

Leggi di più

Mailing List

Iscriviti alla mailing list e rimani in contatto con noi

Iscriviti