2018

 • BOGATEC, N., 2018, Kdo v Italiji obiskuje vrtce in šole v slovenskem jeziku, In: A. Žele, M. Šekli (ed.), Slovenistika in slavistika v zamejstvu – Udine, Ljubljana, Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, p. 125-129.
 • BOGATEC, N., 2018, Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2019, GMD, p. 228-239.
 • BREZIGAR, S., VIDAU, Z., 2018, Political participation of the Slovene community in Italy : a critical view of its representation and organisational structure. Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja, no. 81, p. 43-66. http://rig-td.si/sl/.
 • BREZIGAR, S., VIDAU, Z., 2018, Predstavništvo slovenske manjšine – zastopstvo in zastopanost : razmislek o izboljšanju politične participacije Slovencev v Italiji. In: JANEŽIČ, Adriana (ed.), JAGODIC, Devan (ed.). Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, Gorica, 24. novembra 2017, Trst, 25. novembra 2017. Trieste: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale. p. 91-108. http://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/hp/informazioni/0329.html.
 • GRGIČ, M., 2018, Centralni urad za slovenski jezik in mreža storitev na obravnavanem geografskem območju : ocena trenutnega stanja, teoretski vidiki in organizacijski modeli. In: JANEŽIČ, Adriana (ed.), JAGODIC, Devan (ed.). Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, Gorica, 24. novembra 2017, Trst, 25. novembra 2017. Trieste: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale. 2018, p. 67-82. http://www.consiglio.regione.fvg.it/export/sites/consiglio/pagine/4/pubblicazioni/Pubblicazioni-allegati/druga_dezelna_konferenca_zbornik. pdf.
 • GRGIČ, M., 2018. Jezikovno načrtovanje 2.0 : nove tehnologije, digitalni viri in spletna orodja. In: KARPF, Peter (ed.), FRENZL, Sabine (ed.), OGRIS, Martina Janja (ed.). Dialog und Kultur : Beiträge zum Europäischen Volksgruppenkongress 2017: Beiträge zur 1. Kärntner Menschenrechtsenquete 2017: Beiträge zu 40 Jahre überregionale Zusammenarbeit im Alpen-Adria-Raum: und Sonderthemen, (Kärnten Dokumentation, Bd. 34). Klagenfurt am Wörthersee: Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 1 – Landesamtsdirektion, Volksgruppenbüro, p. 53-65.
 • JAGODIC, D., 2018, Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu : primerjava med zamejstvi in sklepanje. In: JAGODIC, Devan (ed.). Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu, (Mladi v slovenskem zamejstvu, zv. 3). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; v Celovcu: Slovenski znanstveni inštitut: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik; Trieste: Slovenski raziskovalni inštitut, p. 229-275.
 • JAGODIC, D., 2018, Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu: teoretična izhodišča in pregled opravljenih raziskav. In: JAGODIC, Devan (ed.). Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu, (Mladi v slovenskem zamejstvu, zv. 3). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; v Klagenfurt: Slovenski znanstveni inštitut: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik; Trieste: Slovenski raziskovalni inštitut. 2018, p. 31-47.
 • LIČEN, N., MEZGEC, M., 2018, Izobraževanje odraslih : izzivi raziskovanja. In: LIČEN, Nives (ed.), MEZGEC, Maja (ed.). Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih : eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, p. 11-21.
 • LIČEN, N.(ed.), MEZGEC, M. (ed.),2018, Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih : eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 
 • MEZGEC, M.,2018, Preobrati v medgeneracijski transmisiji jezika in identitete : študija primera učenja jezika matere kot drugega jezika. In: LIČEN, Nives (ed.), MEZGEC, Maja (ed.). Sodobne paradigme raziskovanja izobraževanja in učenja odraslih: eseji v počastitev jubileja Ane Krajnc. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, p. 213-228.
 • VIDAU, Z., 2018. Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu v Italiji. In: JAGODIC, Devan (ed.). Družbena participacija mladih v slovenskem zamejstvu, (Mladi v slovenskem zamejstvu, zv. 3). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; Klagenfurt: Slovenski znanstveni inštitut: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik; Trieste: Slovenski raziskovalni inštitut, p. 49-94.
 • VIDAU, Z. 2018, Identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu v Italiji. In: OBID, Milan (ed.). Identitetne opredelitve mladih v slovenskem zamejstvu, (Mladi v slovenskem zamejstvu, zv. 2). Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; Klagenfurt: Slovenski znanstveni inštitut: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik; Trieste: Slovenski raziskovalni inštitut, p. 51-95.

Sign up to our mailing list

Join our newsletter!

Subscribe