2016

  • BOGATEC, N. (2016), Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2017, GMD, p. 267-276.
  • GLIHA KOMAC, N. MEZGEC, M. (2016), Jezikovna podoba Kanalske doline: zakonodajne določbe in jezikovna krajina. In: KRŽIŠNIK, Erika (ed.), HLADNIK, Miran (ed.). Toporišičeva obdobja, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 35). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, p. 447-454. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/GlihaKomMez.pdf.
  • GRGIČ, M. (2016), Epistemologija in ideologija na obrobju: slovenski mediji v Italiji o Toporišiču in njegovem delu. In: Kržišnik, E. – Hladnik, M. (ed.) Toporišičeva obdobja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, p. 455-462.
  • GRGIČ, M. (2016), The identification and definition of the minority community as an ideological construct : the case of Slovenians in Italy. In: Razprave in gradivo: revija za narodnostna vprašanja = Treatises and documents: journal of ethnic studies. 77, p. 87-102.
  • GRGIČ, M. (2016), Slovenščina v Italiji danes: paradoksi ideologije in pragmatike. In: Dialogi. LII/7-8, p. 95-101.
  • MEZGEC, M. (2016). Življenje z več jeziki: razvoj večjezičnih govorcev s perspektive vseživljenjskega učenja. AS. Andragoška spoznanja, y. 22, n. 3, p. 77-89.
  • VIDAU, Z. (ed.) (2016), Spoznajmo se = Conosciamoci : spoznavanje večkulturnega Trsta preko skupnih didaktičnih dejavnosti. Trieste: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI.

Sign up to our mailing list

Join our newsletter!

Subscribe