2011

 • BOGATEC, N. Le famiglie residenti nella provincia di Trieste : caratteristiche evolutive e  strutturali : 2006-2010. Trieste: Provincia, Assessorato alle politiche sociali e alle politiche giovanili, 2011.
 • BOGATEC, N. Projekt Izobraževalne in zaposlitvene poti mladih iz čezmejnega območja : poročilo = Progetto Percorsi formativi e occupazionali dei giovani dell’area transfrontaliera : relazione. Trieste: SLORI, 2011.
 • BOGATEC, N. Projekt Izobraževalne in zaposlitvene poti mladih iz čezmejnega območja : poročilo = Progetto Percorsi formativi e occupazionali dei giovani dell’area transfrontaliera : relazione. Trieste: SLORI, 2011.
 • BOGATEC, N. Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Jadranski koledar  2011, annex, p. 2-19.
 • BOGATEC, N. Projekt ŠOLA 2010 o spremljanju narodnostnih in jezikovnih značilnostih populacije slovenskih vrtcev in šol v Italiji in dvojezičnega šolskega centra v Špetru, SLORI, 2011.
 • JAGODIC, D. Mobilità residenziale transfrontaliera nel contesto dell’Unione europea: il caso del confine italo-sloveno. Razprave in gradivo, Inštitut za narodnostna vprašanja, 2011, n. 65, p. 60-87.
 • JAGODIC, D. Between language maintenance and language shift : the Slovenian community in Italy today and tomorrow. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri, 2011, special issue, p. 195-213.
 • JAGODIC, D. Problematika številčne opredelitve Slovencev v Italiji : pregled demografskih ocen in analiza glavnih metodoloških zadreg. In: MALAČIČ, Janez (ed.), GAMS, Matjaž (ed.). Soočanje z demografskimi izzivi v Evropi : zbornik 14. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2011, 10.-11. oktober 2011 : zvezek B : proceedings of the 14th International Multiconference Information Society – IS 2011, October 10th-11th, 2011, Ljubljana, Slovenia : volume B, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2011, p. 50-55.
 • SUSIČ, E., VIDALI, Z., JANEŽIČ, A., BOGATEC, N., OZBIČ, M., ŠTOKA, R.. Indagine conoscitiva sull’attuazione della tutela a favore della minoranza slovena ai sensi dell’art. 8 della L. 38/2001 : [commissionata dal Comitato istituzionale partitetico per i problemi della minoranza slovena]. Trieste: SLORI, 2011. 152 f.
 • SUSIČ, E., VIDALI, Z., JANEŽIČ, A., BOGATEC, N., OZBIČ, M., ŠTOKA, R.. Raziskava o preverjanju izvajanja zaščite slovenske manjšine po 8. členu zakona št. 38/2001 : [po nalogu Inštitucionalnega partitetnega odbora za probleme slovenske manjšine]. Trieste: SLORI, 2011. 154 f.
 • STEFANCIC, M. Linee guida per la promozione dell’imprenditoria giovanile : testimonianze di alcuni giovani imprenditori nella provincia di Trieste. Trieste: Provincia, Assessorato alle politiche sociali, politiche giovanili, Assessorato alle politiche attive del lavoro: Confcommercio, Gruppo giovani imprenditori, 2011.
 • VIDALI, Z. The socio-political and ideological-cultural elements of the Italian nation and the national minority question in Italy. Razprave in gradivo – Inštitut za narodnostna vprašanja (1990), 2011, n. 65, p. 36-59.

Sign up to our mailing list

Join our newsletter!

Subscribe