Publications

2021

BOGATEC N. (2021), Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2022, Gorica, GMD, 82-92. BOGATEC N., BREZIGAR S., MEZGEC M. (2021), Pouk na daljavo v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji med epidemijo covid-19, Sodobna pedagogika, 72 (138), Posebna številka, 44-68. BREZIGAR, S., VIDAU, Z. (2021). Mladi govorci slovenskega […]

More

2020

BOGATEC N. (2020), Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2021, Gorica, GMD, 77-85. GRGIČ, Matejka. Manjšinski jeziki med Italijo in Slovenijo – zakaj potrebujemo čezmejno šolstvo?. Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprašanja. [Tiskana izd.]. 2019, no. 83, str. 35-50. BREZIGAR, S., VIDAU, Z., Vloga slovenskih krovnih organizacij SKGZ in SSO pri politični […]

More

2019

BOGATEC, Norina (ur.) (2019), Classi transfrontaliere – Percorsi didattici comuni per le scuole dell’area transfrontaliera. Unità di apprendimento per le penultime e ultime classi delle scuole secondarie di I° grado in Italia e delle scuole elementari in Slovenia / Čezmejni razredi – Skupne didaktične poti za šole čezmejnega območja. Učne enote za predzadnje in zadnje […]

More

Priročnik za čezmejne študente / Manuale per studenti transfrontalieri

This manual (eng.Manual for cross-border students) has been designed as part of the Eduka2 project– For a cross-border governance of education. The project aims to address the problem of insufficient capacity for cross-border cooperation in the field of education. The drafting of the manual falls under the third set of project activities, namely under the […]

More

We, the Slovenes in Italy

Julijan Čavdek, Devan Jagodic, Marianna Kosic, ,Martin Lissiach, Jaruška Majovski, Maja Mezgec, Zaira Vidau
The Slovenian Cultural and Economic Union (SKGZ), the Confederation of Slovene Organisations (SSO), the Slovene Research Institute (SLORI), Gorizia, Trieste 2018

More

Sign up to our mailing list

Join our newsletter!

Subscribe