Obdobja 35

At the Symposium Obdobja 35 – “Toporišičeva Obdobja” which took place in Ljubljana (Slovenia) from 10 to 12 November 2016 Dr Matejka Grgič, presented a paper entitled Epistemologija in ideologija na obrobju: slovenski mediji v Italiji o Toporišiču in njegovem delu.

Dr Maja Mezgec and Dr Nataša Gliha Komac presented a paper entitled Jezikovna podoba Kanalske doline: zakonodajne določbe in jezikovna krajina.

Sign up to our mailing list

Join our newsletter!

Subscribe