Books

Lipalja vas in njena slovenska govorica

Robert Grošelj, Karmen Kenda – Jež, Vlado Klemše, Vera Smole, Matej Šekli
SLORI, Slovensko kulturno središče Planika, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana – Ukve, 2016

More

Un teatro per la città

Bogomila Kravos
SLORI-Slovenski raziskovalni inštitut, SSG-Slovensko stalno gledališče, SLOGI-Slovenski gledališki inštitut, Trst, Ljubljana, 2015

More

Sign up to our mailing list

Join our newsletter!

Subscribe