Projekt PoMATURI – Poročilo za leto 2020

Izbira univerzitetnega študija pri dijakih, ki so maturirali na slovenskih drugostopenjskih srednjih šolah v Italiji v letih 2018 in 2019

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) obravnava šolanje v slovenskem jeziku v Italiji v luči vzgojno-izobraževalnih trendov in družbenega dogajanja tako na krajevni kot na evropski ravni. Posebno pozornost namenja dinamikam in spremembam, ki označujejo obdobje od vrtca do zaključka drugostopenjske srednje šole. Gre za dolgo šolsko pot, ob zaključku katere se dobršen del dijakov odloči za nadaljnje univerzitetno izobraževanje.
SLORI zbira podatke o nadaljnjih študijskih uspehih bivših maturantov slovenskih drugostopenjskih srednjih šol v Italiji v okviru projekta PoMATURI, ki ga izjava v sodelovanju z ravnateljstvi teh šol od leta 2018. Projekt je sicer širše zasnovan ter predvideva analizo študijskih in delovnih izkušenj bivših dijakov ter oblikovanje podatkovne baze o njihovih izobrazbenih in poklicnih profilih.
Letošnji prispevek vključuje dijake slovenskih drugostopenjskih srednjih šol v Italiji, ki so maturirali v letih 2018 in 2019. Gre za analizo njihovih nadaljnjih izobraževalnih izbir in primerjavo z italijanskimi državnimi trendi, ki izhajajo iz zadnjega poročila »XIV Indagine. Esiti a distanza dei Diplomati« vsedržavnega združenja AlmaDiploma. Poročilo analizira položaj maturantov italijanskih drugostopenjskih srednjih šol leto po maturi 2018 (www.almadiploma.it/indagini /occupazione/default.aspx)

http://www.slori.org/wp-content/uploads/2020/10/predstavitev-2020.pdf

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se