Progetto scuole 2010: indagine sulla propensione all’imprenditorialità tra gli studenti delle scuole secondarie superiori della Provincia di Trieste

Norina Bogatec

Projekt Šola 2010: raziskava o nagnjenosti k podjetništvu med dijaki višjih šol v Pokrajini Trst: Pokrajina, Odborništvo za socialne in mladinske politike, Odborništvo za aktivne politike dela: Confcommercio, Gruppo giovani imprenditori, 2010.

Podatki, analiza in ugotovitve iz tega poročila se nanašajo na raziskavo, izvedeno maja med dijaki, ki so bili v šolskem letu 2009/2010 vpisani v IV. razred vzorca višjih šol Pokrajine Trst. Cilj raziskave je ugotovitev nagnjenosti k podjetništvu med dijaki. Teme iz vprašalnika so se nanašale na delovne izkušnje, na pričakovanja, povezana z delom, na zanimanje do podjetništva, na sodelovanje pri morebitnih izobraževalnih pobudah in na stališče dijakov do enakih možnosti.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se