Obseg izobraževanja v slovenskem jeziku v FJK

Podatke o šolanju v slovenskem jeziku v FJK smo črpali iz obsežne anketne raziskave Etnojezikovne in družbenoekonomske značilnosti prebivalstva na poselitvenem območju Slovencev v Furlaniji – Julijski krajini, ki jo SLORI izvaja v sodelovanju z državno agencijo SWG (več o raziskavi na spletni strani www.slori.org; obdelava vseh podatkov je v teku).
Anketiranje je potekalo novembra in decembra 2021. Vprašalnik je bil namenjen osebam s stalnim prebivališčem v 32 občinah FJK, ki so vključene v območje izvajanja določil zaščitnega zakona 38/2001. Anketni vzorec šteje 2.500 oseb in je reprezentativen glede na spol, starost in število oseb s stalnim prebivališčem v posamezni občini.
Za pričujoči prispevek smo analizirali odgovore na naslednja tri vprašanja:
• Ali ste obiskovali slovensko šolo oziroma špetrsko dvojezično šolo?
• Ali je vaš/-a partner/-ka obiskoval/-a slovensko šolo oziroma špetrsko dvojezično šolo?
• Ali je/so otrok/-ci obiskoval/-i oziroma obiskuje/-jo slovensko šolo ali špetrsko
dvojezično šolo?
Vprašanja so se nanašala na izobraževanje do univerzitetne stopnje.

http://www.slori.org/wp-content/uploads/2022/10/predstavitev_obseg_izobrazevanja_2022.pdf

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se