Lipalja vas in njena slovenska govorica

Robert Grošelj, Karmen Kenda – Jež, Vlado Klemše, Vera Smole, Matej Šekli
SLORI, Slovensko kulturno središče Planika, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana – Ukve, 2016

Monografija prinaša podroben opis in metodološko izdelan opis slovenskega ziljskega govora zadnjih govorcev na skrajnem severozahodnem robu slovenskega etničnega ozemlja, kjer je še na začetku dvajsetega stoletja slovensko govoreče prebivalstvo pomembno sooblikovalo vaško življenje. V monografiji se lahko seznanimo s posebnostmi govora Lipalje vasi ter z izvorom in pomenom hišnih imen. Jezikovna krajina odseva iz zemljepisnih kart in zgodovinskih dokumentov ter tudi iz zapisov pripovedi govorcev, rojenih v dvajsetih letih dvajsetega stoletja, ki razkrivajo zgodbe posameznikov, ki so zaradi kompleksnih zgodovinskih okoliščin v jeseni svojega življenja komajda še imeli priložnost spregovoriti v svojem maternem jeziku.

Publikacija je dostopna na Google Books.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se