Publikacije

Objavljeni znanstveni in strokovni prispevki v specializiranih revijah, zbornikih konferenc in drugih publikacijah (2018)

BOGATEC, N., 2018, Kdo v Italiji obiskuje vrtce in šole v slovenskem jeziku, v A. Žele, M. Šekli (ur.), Slovenistika in slavistika v zamejstvu – Videm, Ljubljana, Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 125-129. BOGATEC, N., 2018, Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2019, GMD, 228-239. BREZIGAR, S., VIDAU, Z., 2018. Political participation of the […]

Več

Objavljeni znanstveni in strokovni prispevki v specializiranih revijah, zbornikih konferenc in drugih publikacijah (2017)

BALOH, Barbara, MEZGEC, Maja, 2017, Procesi internacionalizacije visokega šolstva s čezmejne perspektive: izobraževanje zamejskih študentov na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. V: RUTAR, Sonja (ur.), et al. Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu = Perspectives of internationalisation and quality in higher education,. Koper: Založba Univerze na Primorskem, str. 93-107. BOGATEC Norina, 2017, Izobraževanje v […]

Več

Objavljeni znanstveni in strokovni prispevki v specializiranih revijah, zbornikih konferenc in drugih publikacijah (2016)

BOGATEC, N. (2016), Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, Koledar 2017, GMD, str. 267-276. GLIHA KOMAC, N. MEZGEC, M. (2016), Jezikovna podoba Kanalske doline: zakonodajne določbe in jezikovna krajina. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.), HLADNIK, Miran (ur.). Toporišičeva obdobja, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 35). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 447-454. […]

Več

Objavljeni znanstveni in strokovni prispevki v specializiranih revijah, zbornikih konferenc in drugih publikacijah (2015)

BOGATEC, Norina (ur.), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (ur.),2015, Educare alla diversità : report preliminari della ricerca comparativa interdisciplinare tra Italia e Slovenia. Trieste: Istituto sloveno di ricerche SLORI; Capodistria: Università del Litorale, Facoltà di studi umanistici. BOGATEC, Norina (ur.), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (ur.), 2015, Vzgajati k različnosti: predhodna poročila interdisciplinarne primerjalne raziskave med Italijo in Slovenijo. […]

Več

Objavljeni znanstveni in strokovni prispevki v specializiranih revijah, zbornikih konferenc in drugih publikacijah (2014)

BOGATEC, Norina. Come i giovani vivono il confine = Kako mladi doživljajo mejo. Gruppo 85, 2014, 26/27, str. 10-15. BOGATEC, Norina. Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Koledar Goriške Mohorjeve Družbe, ISSN 1124-6561, 2014, str. 341-348. JAGODIC, Devan. Cross-border residential mobility in the Italian-Slovenian borderland: a transnational laboratory for the creation of European space or […]

Več

Objavljeni znanstveni in strokovni prispevki v specializiranih revijah, zbornikih konferenc in drugih publikacijah (2013)

BANCHIG, I., VIDAU, Z. (2013): Izvajanje ukrepov v korist rezijanščine in jezikovnih različic v kanalski, terskih in nadiških dolinah. V: JANEŽIČ, A., ČOK, Š. (2013): Prima conferenza sulla tutela della minoranza linguistica slovena / Prva deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine. Trst – Deželni svet FJk, SLORI. BOGATEC, N. (2013): Izobraževanje v slovenskem jeziku […]

Več

Objavljeni znanstveni in strokovni prispevki v specializiranih revijah, zbornikih konferenc in drugih publikacijah (2012)

BOGATEC, N. (2012): Za dobro počutje naših malčkov. Primorski dnevnik, 26.02.2012, Trst, ZTT. BOGATEC, N. (2012): Projekt šola 2011, Predstavitev rezultatov. http://www.slori.org/pdf/predstavitevSOLA2010.pdf. BOGATEC, N. (2012): Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji. Koledar 2013. Goriška Mohorjeva Družba, Gorica, 278-284. JAGODIC, D. (2012): Living (Beyond) the Border. European Integration Processes and Cross-Border Residential Mobility in the Italian-Slovenian […]

Več

Objavljeni znanstveni in strokovni prispevki v specializiranih revijah, zbornikih konferenc in drugih publikacijah (2011)

BOGATEC, Norina. Le famiglie residenti nella provincia di Trieste : caratteristiche evolutive e  strutturali : 2006-2010. Trieste: Provincia, Assessorato alle politiche sociali e alle politiche giovanili, 2011. 18 str., graf. prikazi. BOGATEC, Norina. Projekt Izobraževalne in zaposlitvene poti mladih iz čezmejnega območja : poročilo : besedilo v italijanščini = Progetto Percorsi formativi e occupazionali dei […]

Več

Objavljeni znanstveni in strokovni prispevki v specializiranih revijah, zbornikih konferenc in drugih publikacijah (2010)

BOGATEC, Norina. Vpliv slovenske šole v Italiji na okolje. Primorski dnevnik, 4. maja 2010, leto 66, št. 104, str. 2. [COBISS.SI-ID 4099564] BOGATEC, Norina. L’evoluzione demografica della popolazione residente nella provincia di Trieste e della sua componente straniera: 2004-2008. Trieste: Provincia, Assessorato alle politiche sociali e alle politiche giovanili, 2010. 17 str., graf. prikazi. http://www.provincia.trieste.it/c/document_library/get_file?uuid=aea54514-8275-4a88-8284-2365d93663d7&groupId=12267. […]

Več

Mi, Slovenci v Italiji

Julijan Čavdek, Devan Jagodic, Marianna Kosic, Martin Lissiach, Jaruška Majovski, Maja Mezgec, Zaira Vidau
Slovenska kulturno gospodarska zveza (SKGZ), Svet slovenskih organizacij (SSO), SLORI, Gorica, Trst, 2018

Več

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se