Strokovna pomoč pri organizaciji druge deželne konference o zaščiti slovenske jezikovne manjšine in priprava zbornika prispevkov konference

Projekt, financiran iz izrednih sredstev

Naročnik: Deželni svet Furlanije – Julijske krajine
Izvajalec: SLORI
Odgovoren: dr. Devan Jagodic
Sodelovali: dr. Sara Brezigar, Adriana Janežič, Živa Gruden, Ilaria Ciccone, dr. Matejka Grgič, dr. Zaira Vidau
Obdobje izvajanja projekta: 2017–2018

Deželni svet Furlanije – Julijske krajine je tudi tokrat zaupal SLORI-ju odgovorno nalogo priprave strokovnih vsebin za drugo izvedbo Deželne konference za zaščito slovenske jezikovne manjšine, ki je potekala 24. in 25. novembra 2017 v Gorici in Trstu. Tako kot pri prvi izvedbi konference leta 2012 je tudi tokrat SLORI pripravil štiri strokovne referate na teme, ki jih je vnaprej določil organizacijski odbor. Teme, ki jih je konferenca obravnavala, so bile: Obračun izvajanja deželnega zakona 26/2007 ob 10. obletnici njegove odobritve (Adriana Janežič), Pregled izvajanja ukrepov v korist rezijanščine ter jezikovnih različic Nadiških dolin, Terske in Kanalske doline (Ilaria Ciccone in Živa Gruden), Mreža jezikovnih in prevajalskih storitev na območju, kjer je uradno naseljena slovenska manjšina, predvsem v perspektivi nastajajočega Centralnega urada za slovenski jezik (Matejka Grgič) ter Vprašanje političnega predstavništva in participacije slovenske narodne skupnosti v Italiji (Sara Brezigar in Zaira Vidau). SLORI je poskrbel tudi za ureditev dvojezičnega konferenčnega zbornika, v katerem so bili zbrani vsa poročila, prispevki in referati. Zbornik sta uredila Adriana Janežič in Devan Jagodic.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se