Priprava Temeljnega jezikovnega načrta za Glasbeno matico

Aplikativni projekt – strokovno svetovanje in oblikovanje razvojnega dokumenta

Naročnik: Glasbena matica
Izvajalec: SLORI
Odgovoren za SLORI: dr. Devan Jagodic. Sodelujejo: dr. Sara Brezigar, dr. Matejka Grgič
Obdobje izvajanja projekta: 2019–2021

Temeljni jezikovni načrt (TJN) je kratek, jasen in pregleden dokument, ki opredeljuje specifične cilje, ukrepe in pričakovane rezultate Glasbene matice (GM) na področju jezikovnega načrtovanja. SLORI-jeva delovna skupina za slovenski jezik je v okviru sporazuma o sodelovanju z GM in na podlagi treh opravljenih srečanj z vodstvom in uslužbenci podrobno proučila izhodiščno stanje organizacije, njene glavne potrebe, kritične točke in dobre prakse na področju rabe, znanja in promocije slovenskega jezika. Na osnovi pridobljenih informacij je delovna skupina izdelala prvi osnutek TJN, na podlagi katerega je vodstvo GM postavilo temeljne standarde za učinkovito in uspešno jezikovno politiko organizacije. TJN opredeljuje posamezna področja jezikovnega načrtovanja, ugotavlja razvojne potrebe organizacije in določa prednostne cilje, ustrezne dejavnosti za njihovo uresničitev in predvidene učinke.

V letu 2021 je bil TJN na prošnjo naročnika dodatno obdelan in dopolnjen. Na sestanku so bili opredeljeni potrebni koraki za implementacijo TJN, pri kateri bo naročnik še vedno potreboval strokovno pomoč SLORI-jeve jezikovne skupine.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se