Projekti v teku

Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah

Ciljni raziskovalni projekt (CRP), financiran iz sredstev Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Nosilec projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja (INV)

Partnerji: SLORI, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (FF UL) in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Odgovorna za SLORI: dr. Maja Mezgec

Sodeluje: dr. Devan Jagodic

Obdobje izvajanja projekta: 2016–2017

Slovenščina kot učni jezik na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja

Izobraževalni program

Nosilec projekta: SLORI

Vodja projekta: dr. Matejka Grgič

Obdobje izvajanja projekta: 2018

PROMOCIJA IN SPODBUJANJE RABE SLOVENSKEGA JEZIKA V BENEČIJI

Izobraževalna dejavnost

Nosilca projekta: SLORI v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo (ISK) v Špetru

Obdobje izvajanja projekta: 2017-2018

Vodja projekta: dr. Matejka Grgič

Promocija dvojezične vzgoje, slovenskega jezika in kulture v Benečiji

Izobraževalna in ozaveščevalna dejavnost

Nosilci projekta: Državna večstopenjska šola s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom P. Petričiča v Špetru, Inštitut za slovensko kulturo, Kulturno društvo Ivan Trinko in SLORI

Odgovoren za SLORI: dr. Devan Jagodic.

Sodelujejo: dr. Matejka Grgič, dr. Maja Mezgec, dr. Susanna Pertot, dr. Zaira Vidau

Obdobje izvajanja projekta: 2018–

Portal SM(e)Jse

Projekt v sodelovanju

Nosilca projekta: Dijaški dom S. Kosovela in SLORI
Odgovorna za SLORI: dr. Matejka Grgič
Obdobje trajanja projekta: 2017-

EDUKA2 Čezmejno upravljanje izobraževanja

Aplikativni projekt Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Nosilec projekta (VP): SLORI
Partnerji (PP): INV ― Inštitut za narodnostna vprašanja, Societât Filologjiche Furlane ― Furlansko filološko društvo “Graziadio Isaia Ascoli”, Univerza v Novi Gorici, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah in Univerza na Primorskem ― Pedagoška Fakulteta
Vodja projekta:
 dr. Zaira Vidau
Koordinatorki:
Norina Bogatec, dr. Matejka Grgič
Sodelujejo:
dr. Maja Mezgec, Nevenka Pernarčič, Martina Pettirosso 
Obdobje izvajanja projekta:
2017-2019

PRIPRAVA GRADIVA ZA INFORMATIVNO BROŠURO O SLOVENCIH V ITALIJI

Aplikativni projekt – publicistična dejavnost

Naročnika: Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO)
Izvajalec: SLORI
Odgovoren: dr. Devan Jagodic
Sodelovali: dr. Maja Mezgec, Jaruška Majovski
Obdobje izvajanja projekta: 2017–2018

Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi

Temeljni raziskovalni projekt, financiran iz sredstev Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)

 

Nosilec projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja (INV)

Partnerji: SLORI, Slovenski znanstveni inštitut (SZI), Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (SNIUJ)

Odgovorna za SLORI: dr. Devan Jagodic in dr. Zaira Vidau

Obdobje izvajanja projekta: 2013–2016 (priprava štirih monografskih zvezkov: 2017–2019)

Predavanja in delavnice o slovenskem jeziku v Italiji

Izobraževalna dejavnost

Nosilec projekta: SLORI

Vodja projekta: dr. Matejka Grgič

Obdobje izvajanja projekta: 2017-

Strokovna podpora pri izvedbi Jezikovnih poligonov

Aplikativni projekt - jezikovno svetovanje

Naročnik: Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI)

Izvajalec: SLORI

Odgovorna za SLORI: dr. Matejka Grgič

Obdobje izvajanja projekta: 2016-2018

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze