Projekti v teku

Ethnos in topos

Raziskovalni projekt v režiji inštituta

Vodja projekta: dr. Milan Bufon
Obdobje izvajanja projekta: 2016-2018

Portal SM(e)Jse

Projekt v sodelovanju

Nosilci projekta: Dijaški dom S. Kosovela in SLORI
Odgovorna za SLORI: Matejka Grgič
Obdobje trajanja projekta: 2017-

EDUKA2 Čezmejno upravljanje izobraževanja

Evropski projekt Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Nosilec projekta (VP): Slori-Slovenski raziskovalni inštitut. Partnerji (PP): INV ― Inštitut za narodnostna vprašanja, Societât Filologjiche Furlane ― Furlansko filološko društvo “Graziadio Isaia Ascoli”, Univerza v Novi Gorici, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah in Univerza na Primorskem ― Pedagoška Fakulteta.
Vodja projekta: Maja Bertok 
Koordinatorki: Norina Bogatec, Matejka Grgič
Sodelujejo: Maja Mezgec, Nevenka Pernarčič, Martina Pettirosso. 
Obdobje izvajanja projekta: 2017-2019

Branje in glasba

Projekt v sodelovanju

Nosilci projekta: Glasbena matica, Narodna in študijska knjižnica, Primorski dnevnik, SLORI
Odgovorna za SLORI: Norina Bogatec
Obdobje trajanja projekta: 2017-2018

Projekt o spremljanju narodnostnih in jezikovnih značilnostih šolajoče se populacije slovenskih vtcev in šol v tržaški in goriški pokrajini in večstopenjske šole s slovensko italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru

Raziskovalni projekt

Nosilec projekta: SLORI
Vodja projekta:
Norina Bogatec
Obdobje izvajanja projekta: letno spremljanje od šolskega leta 2010/11 dalje

Projekti
SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze