Projekti v teku

Anketa o politični ozaveščenosti pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji

Raziskovalni projekt po naročilu

Nosilec projekta: Krožek Antona Gregorčiča  
Izvajalec projekta: SLORI (odgovorna Norina Bogatec)  
Obdobje izvajanja projekta: junij–december 2018

Stanje nekdanjih maturantov drugostopenjskih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji

Raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilec projekta: SLORI in ravnateljstva slovenskih drugostopenjskih srednjih šol v Trstu in Gorici
Vodja projekta: Norina Bogatec
Obdobje trajanja projekta: letno spremljanje od šolskega leta 2017/2018

Ethnos in topos

Raziskovalni projekt v režiji inštituta

Vodja projekta: dr. Milan Bufon
Obdobje izvajanja projekta: 2016-2018

Priprava gradiva za novo izdajo regionalnega dosjeja o slovenskem šolstvu v Italiji

Publicistični projekt po naročilu

Naročnik: Mercator (European Research Centre on Multilingualism and Language Learning)
Izvajalec: SLORI (odgovorna Norina Bogatec)
Obdobje izvajanja projekta: 2018

Raziskava o stanju in perspektivah slovenskega gospodarstva v Italiji

Raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilca projekta: SLORI in Sklad Libero in Zora Polojaz 
Vodja projekta: dr. Igor Guardiancich 
Obdobje izvajanja projekta: 2018–2019

Portal SM(e)Jse

Projekt v sodelovanju

Nosilci projekta: Dijaški dom S. Kosovela in SLORI
Odgovorna za SLORI: Matejka Grgič
Obdobje trajanja projekta: 2017-

EDUKA2 Čezmejno upravljanje izobraževanja

Evropski projekt Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Nosilec projekta (VP): Slori-Slovenski raziskovalni inštitut. Partnerji (PP): INV ― Inštitut za narodnostna vprašanja, Societât Filologjiche Furlane ― Furlansko filološko društvo “Graziadio Isaia Ascoli”, Univerza v Novi Gorici, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah in Univerza na Primorskem ― Pedagoška Fakulteta.
Vodja projekta: Zaira Vidau
Koordinatorki: Norina Bogatec, Matejka Grgič
Sodelujejo: Maja Mezgec, Nevenka Pernarčič, Martina Pettirosso. 
Obdobje izvajanja projekta: 2017-2019

PRIPRAVA GRADIVA ZA INFORMATIVNO BROŠURO O SLOVENCIH V ITALIJI

Aplikativni projekt – publicistična dejavnost

Naročnika: Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO)
Izvajalec: SLORI
Odgovoren: dr. Devan Jagodic
Sodelovali: dr. Maja Mezgec, Jaruška Majovski
Obdobje izvajanja projekta: 2017–2018

Projekt o spremljanju narodnostnih in jezikovnih značilnostih šolajoče se populacije slovenskih vrtcev in šol v tržaški in goriški pokrajini in večstopenjske šole s slovensko italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru

Raziskovalni projekt

Nosilec projekta: SLORI
Vodja projekta:
Norina Bogatec
Obdobje izvajanja projekta: letno spremljanje od šolskega leta 2010/11 dalje

Publikacija o Slovencih v Italiji

Raziskovalni projekt

Nosilec projekta: SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalki projekta: SLORI (odgovorni Norina Bogatec in Zaira Vidau)
Obdobje trajanja projekta: 2011 – 2017

<<< 12 >>>
Projekti
SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze