Projekti v teku

Ethnos in topos

Raziskovalni projekt v režiji inštituta

Vodja projekta: dr. Milan Bufon
Obdobje izvajanja projekta: 2016-2018

Portal SM(e)Jse

Projekt v sodelovanju

Nosilci projekta: Dijaški dom S. Kosovela in SLORI
Odgovorna za SLORI: Matejka Grgič
Obdobje trajanja projekta: 2017-

EDUKA2 Čezmejno upravljanje izobraževanja

Evropski projekt Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020

Nosilec projekta (VP): Slori-Slovenski raziskovalni inštitut. Partnerji (PP): INV ― Inštitut za narodnostna vprašanja, Societât Filologjiche Furlane ― Furlansko filološko društvo “Graziadio Isaia Ascoli”, Univerza v Novi Gorici, Univerza Ca’ Foscari v Benetkah in Univerza na Primorskem ― Pedagoška Fakulteta.
Vodja projekta: Maja Bertok 
Koordinatorki: Norina Bogatec, Matejka Grgič
Sodelujejo: Maja Mezgec, Nevenka Pernarčič, Martina Pettirosso. 
Obdobje izvajanja projekta: 2017-2019

Branje in glasba

Projekt v sodelovanju

Nosilci projekta: Glasbena matica, Narodna in študijska knjižnica, Primorski dnevnik, SLORI
Odgovorna za SLORI: Norina Bogatec
Obdobje trajanja projekta: 2017

Slovenščina - moj jezik

Aplikativni projekt - jezikovno svetovanje

NaročnikZdruženje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI)  
Izvajalec: 
SLORI Odgovorna za SLORI: dr. Matejka Grgič 
Obdobje izvajanja projekta:
2016-2017

Raziskovalne delavnice 2006 - 2016

Delavnice v režiji inštituta                                                                            

Vodja projekta: Norina Bogatec                                                                                                                       Obodbje izvajanja projekta: 2006-2016

SPODBUJANJE RAZVOJA JEZIKOVNIH VEŠČIN ZA POTREBE SPORAZUMEVANJA V SLOVENSKEM JEZIKU

Projekt v sodelovanju

Nosilec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut in Slovenski dijaški dom S. Kosovela v Trstu 
Partnerji: Dijaški dom S. Gregorčič v Gorici; DIZ Stefan v Trstu, DIZ Cankar-Zois-Vega v Gorici in dvojezični šolski center v Špetru 
Vodja projekta: dr. Matejka Grgič 
Obdobje izvajanja projekta: 2016-2017

PRILOŽNOSTI IN MOŽNOSTI ZA OHRANJANJE OZIROMA REVITALIZACIJO SLOVENŠČINE MED SLOVENSKO MANJŠINSKO SKUPNOSTJO V SOSEDNJIH DRŽAVAH

Ciljni raziskovalni projekt (CRP)

Nosilec projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja (INV)  
Partnerji: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (FF UL) in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 
Vodja projekta: dr. Sonja Novak Lukanovič
Odgovorna za SLORI: dr. Maja Mezgec in dr. Devan Jagodic 
Obdobje izvajanja projekta: 2016-2017

PAX FACTOR

Projekt, financiran v okviru razpisa Dežele FJk za izvedbo vzgojnih in didaktičnih projektov, namenjenih spoznavanju in spodbujanju refleksije o zgodovinskem dogajanju, povezanim s prvo svetovno vojno  (d.z. 4. oktobra 2013, št.. 11)

Nosilec projekta: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI)  
Partnerji: Narodna in študijska knjižnica (NŠK), Licej PREŠEREN, Licej SLOMŠEK, Tehnični zavod DELEDDA/FABIANI, Muzej judovske skupnosti 
Vodja projekta: dr. Zaira Vidau 
Sodelujeta: dr. Gorazd Bajc in dr. Štefan Čok
Obdobje izvajanja projekta: 2016-2017

Projekt o spremljanju narodnostnih in jezikovnih značilnostih šolajoče se populacije slovenskih vtcev in šol v tržaški in goriški pokrajini in večstopenjske šole s slovensko italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru

Raziskovalni projekt

Nosilec projekta: SLORI
Vodja projekta:
Norina Bogatec
Obdobje izvajanja projekta: letno spremljanje od šolskega leta 2010/11 dalje

<<< 12 >>>
Projekti
SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze