Projekti v teku

Stanje nekdanjih maturantov drugostopenjskih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji

Raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilec projekta: SLORI in ravnateljstva slovenskih drugostopenjskih srednjih šol v Trstu in Gorici
Vodja projekta: Norina Bogatec
Obdobje trajanja projekta: letno spremljanje od šolskega leta 2017/2018

Ethnos in topos

Raziskovalni projekt v režiji inštituta

Vodja projekta: dr. Milan Bufon
Obdobje izvajanja projekta: 2016-2018

Zamejski, obmejni, čezmejni: Slovenci v Furlaniji - Julijski krajini deset let po vstopu Slovenije v šengensko območje

Aplikativni projekt, financiran iz Izrednega razpisa za izvedbo celovitega programa za ovrednotenje in širitev rabe slovenščine (67.e in 74. odstavek 7. člena D. Z. 25/2017)

Nosilec projekta: SLORI

Partnerji: Associazione Quarantasettezeroquattro, Centro studi Dialoghi Europei, Circolo della Stampa di Trieste, Občina Milje, Občina Trbiž, Dsmo Kiljan Ferluga, DZP – Družba za založniške pobude, d. o. o. / PRAE, Istituto Jacques Maritain, Kinoatelje, Kmečka zveza, Sklad Libero in Zora Polojaz, Slovenski dijaški dom Simon Gregorčič, Slovenski dijaški dom Srečko Kosovel, Slovensko deželno gospodarsko združenje, Slovensko kulturno središče Planika, Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di scienze politiche e sociali, Zadruga Novi Matajur

Vodja projekta: dr. Štefan Čok

Sodeluje: dr. Devan Jagodic

Obdobje trajanja projekta: 2018–2019

Priprava gradiva za novo izdajo regionalnega dosjeja o slovenskem šolstvu v Italiji

Publicistični projekt po naročilu

Naročnik: Mercator (European Research Centre on Multilingualism and Language Learning) 
Izvajalec: SLORI

Odgovorna za SLORI: Norina Bogatec 
Obdobje izvajanja projekta: 2018

 

Raziskava o stanju in perspektivah slovenskega gospodarstva v Italiji

Raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilca projekta: SLORI in Sklad Libero in Zora Polojaz 
Vodja projekta: dr. Igor Guardiancich 
Obdobje izvajanja projekta: 2018–2019

Raziskovalna rubrika v Primorskem dnevniku

Promocijski projekt v režiji SLORI-ja

Nosilec projekta: SLORI
Vodja projekta: Jaruška Majovski
Obdobje izvajanja projekta: januar–avgust 2018

Zaupati čez mejo

Aplikativni projekt, financiran iz Izrednega razpisa za izvedbo celovitega programa za ovrednotenje in širitev rabe slovenščine (67.e in 74. odstavek 7. člena D. Z. 25/2017)

Nosilec projekta: Kinoatelje 
Partnerji: SLORI, SKGZ, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Sociologia 2020  
Odgovoren za SLORI: dr. Devan Jagodic 
Obdobje izvajanja projekta: 2018

Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah

Ciljni raziskovalni projekt (CRP), financiran iz sredstev Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Nosilec projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja (INV)

Partnerji: SLORI, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (FF UL) in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU

Odgovorna za SLORI: dr. Maja Mezgec

Sodeluje: dr. Devan Jagodic

Obdobje izvajanja projekta: 2016–2017

Slovenščina kot učni jezik na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja

Izobraževalni program

Nosilec projekta: SLORI

Vodja projekta: dr. Matejka Grgič

Obdobje izvajanja projekta: 2018

PROMOCIJA IN SPODBUJANJE RABE SLOVENSKEGA JEZIKA V BENEČIJI

Izobraževalna dejavnost

Nosilca projekta: SLORI v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo (ISK) v Špetru

Obdobje izvajanja projekta: 2017-2018

Vodja projekta: dr. Matejka Grgič

<<< 12 >>>
Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze