Udeležba na konferencah

ICML XIV-14th International Conference on Minority Languages

Konferenca se bo odvijala v Gradcu od 11. do 14. septembra 2013. Slednje se bodo udeležili ...

Izzivi obmejnosti

Izzivi obmejnosti: primer Slovencev v Italiji.

Zgodovinske jezikovne manjšine v Italiji: izmenjava dobrih praks pri jezikovni in kulturni promociji

Posvet Zgodovinske jezikovne manjšine v Italiji: izmenjava dobrih praks pri jezikovni in kulturni promociji

SLOVENCI V SOSEDNJIH DRŽAVAH REPUBLIKE SLOVENIJE KOT PREDMET RAZISKOVANJA V OKVIRU NACIONALNIH, ČEZMEJNIH IN MEDNARODNIH PROJEKTOV

Slovenski raziskovalni inštitut in Inštitut za narodnostna vprašanja sta organizirala konferenco z naslovom »Slovenci v sosednjih državah Republike Slovenije kot predmet raziskovanja v okviru nacionalnih, čezmejnih in mednarodnih projektov«, ki se je odvijala 14. decembra 2012 v Trstu.

(RE)INTEGRACIJA IN RAZVOJNI PROBLEMI V VEČKULTURNIH IN OBMEJNIH REGIJAH

Inštitut za geografske študije in Inštitut za sredozemske humanistične in družboslovne študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper Univerze na Primorskem (ZRS UP) sta organizirala mednarodno konferenco

GENERACIJSKE RAZLIKE KOT IZZIV ZA IZSELJENSKE IN ZAMEJSKE SKUPNOSTI V PRIMERJALNI PERSPEKTIVI

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za narodnostna vprašanja in Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu so organizirali mednarodno znanstveno konferenco ...

A BORDERLESS EUROPE

Konferenca z naslovom »A Borderless Europe« se je odvijala v Alsionu, Sønderborgu, na Danskem ...

MULTILINGUALISM IN EUROPE

Konferenca z naslovom »Multilingualism in Europe« se je odvijala od 11. do 15. aprila 2010. ...

LINGUE DI MINORANZA E SCUOLA A DIECI ANNI DALLA LEGGE 482/99

Seminar z naslovom »Lingue di minoranza e scuola a dieci anni dalla Legge 482/99« se je odvijal v Rimu ...

ACROSS LANGUAGES AND CULTURES

Konferenca z naslovom “Across languages and cultures” se je odvijala v Benetkah ...
Projekti
SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze