Zaključeni projekti

Ohranjanje slovenskega jezika pri avtohtonih slovenskih manjšinah v Italiji, Avstriji in na Madžarskem

Temeljni raziskovalni projekt
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper
Izvajalci projekta: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper, Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, Inštitut za narodnostna vprašanja Ljubljana

Raziskovalni projekti v okviru Programske konference

Raziskovalni projekti
Nosilec projektov: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalec projektov: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Obdobje trajanja projektov: 2004-2005

Združenja, strukture, storitve za mlade v občinah Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba

Projekt v okviru programa evropske pobude Interreg IIIA Italija – Slovenija
Nosilec projekta
: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut

Predpisi o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin. Obračun prvega petletja izvajanja v goriški pokrajini

Raziskovalni projekt
Nosilec projekta
:  Pokrajina Gorica
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut

Vpliv dinamik interaktivnih skupin v vrtcu na jezikovni razvoj otrok

Aplikativni raziskovalni projekt
Nosilec projekta:  Susanna Pertot, dr.
Izvajalec projekta:  Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Obdobje trajanja projekta:  2002 – 2004

EVAŠOL 2003

Projekt o vrednotenju šolskih storitev
Nosilec projekta: ravnateljstva državnih šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji
Izvajalci projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut (odgovorna Norina Bogatec)
Obdobje trajanja projekta: 2002-2004

Šport in identiteta Slovencev v Italiji. Pomen športa v njihovem življenju

Raziskovalni projekt
Nosilec projekta
: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Obdobje trajanja projekta: 2003-2004

LIBRIS - Language, Information, Books and Research in Slovene

Projekt v okviru programa evropske pobude Interreg IIIA Italija - Slovenija/Phare CBC 2000-2006
Nosilec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalci projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, NŠK-Narodna in študijska knjižnica
Obdobje trajanja projekta: 2003-2004

Izobraževanje urednikov radijskih oddaj programskega oddelka RAI

Naročen izobraževalni program

Naročnik: RAI – oddelek za programe v slovenskem jeziku

Vodja projekta: dr. Matejka Grgič

Predavatelja: dr. Matejka Grgič, Martin Vrtačnik

Obdobje izvajanja projekta: 2018

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze