Zaključeni projekti

Spodbujati participacijo: preučevanje vzrokov, ki pritegnejo mlade k društvenemu sodelovanju

Raziskovalni projekt
Nosilec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Obdobje trajanja projekta: 2007

Dan odprtih vrat 2006

Projekt za promocijo raziskovalne dejavnosti
Nosilec in izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Trajanje projekta: 2006

Krajevni leksikon Videmske pokrajine

Večletni raziskovalni projekt
Nosilec projekta
: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut

Informirati se, študirati in delati brez meja

Projekt v okviru programa evropske pobude Interreg IIIA Italija – Slovenija 2000-2006
Nosilec projekta: Služba za izobraževanje in poklicno orientacijo Dežele Furlanije Julijske krajine;
Izvajalci projekta: Slori - Slovenski raziskovalni inštitut, Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje, Slovensko deželno gospodarsko združenje, EnAIP – Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia, IAL Friuli Venezia Giulia in IRES-Istituto di Ricerche Economiche e Sociali Friuli Venezia Giulia;
Obdobje trajanja projekta: 2004-2006

Strategija Republike Slovenije za oblikovanje skupnega slovenskega kulturnega prostora ter opredelitev inštitucionalnih in razvojnih usmeritev po vstopu v EU

Ciljni raziskovalni projekt
Nosilec projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja Ljubljana
Izvajalci projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, Znanstveno raziskovalno središče Koper, Inštitut za narodnostna vprašanja Ljubljana
Obdobje trajanja projekta: 2004-2006

Projekt Mozaik

Raziskovalni projekt
Nosilec projekta: Šolska mreža (Didaktično ravnateljstvo pri sv. Jakobu - koordintor, Direzione didattica 2. circolo, Didaktično ravnateljstvo pri sv. Ivanu, Istituto comprensivo Marco Polo)
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut (odgovorna Norina Bogatec)
Obdobje trajanja projekta: 2005-2007

10. mednarodna konferenca o manjšinskih jezikih (ICML X)

Organizacija mednarodnega posveta
Nosilec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Obdobje trajanja projekta: 2003-2005

Društvena dejavnost: medgeneracijsko soočanje kot razvojna možnost

Akcijska raziskava
Nosilec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Obdobje trajanja projekta: 2006

Mladi v medkulturnem položaju

Projekt v okviru programa Phare CBC Slovenija-Italija 2003
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper
Izvajalci projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper; Univerza v Trstu, Facoltà di Scienze della Formazione, SSISS Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria; UP, Znanstveno raziskovalno središče Koper; Slori-Slovenski raziskovalni inštitut; Osnovna šola Elvire Vatovec Prade; Osnovna šola “Pier Paolo Vergerio in Vecchio” v Kopru; Srednja šola Muzio de Tommasini; Srednja šola Cankar
Obdobje trajanja projekta: 2005-2006

Podoba našega otroka na Tržaškem v obdobju osnovne šole

Pedo-epidemiološka raziskava
Nosilec projekta: dr. Danilo Sedmak
Izvajalci projekta: dr. Breda Kozina, Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Obdobje trajanja projekta: 2004-2007

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze