Zaključeni projekti

Mejni dogodki / Eventi di frontiera

Projekt Interreg IIIA Italija-Slovenija 2000-2006
Nosilec projekta: Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (SDZPI)
Izvajalci projekta: Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (SDZPI), Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, Mladinski center Podlaga Sežana
Obdobje trajanja projekta: 2007-2008

Stopnja zadovoljstva državljanov z zaščito in razvojem jezikovnih skupnosti v Furlaniji-Julijski krajini

Raziskovalni projekt
Nosilec projekta:  Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Izvajalci projekta: Statistična služba Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, Società Filologica Friulana
Obdobje trajanja projekta: 2006-2007

Funkcionalna pismenost v manjšinjskem jeziku in vseživljenjsko izobraževanje pri slovenski manjšini v Trstu

Doktorsko delo
Nosilec projekta
: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalec projekta: dr. Maja Mezgec

Učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja na narodno mešanih območjih, izziv in prednost za Evropo jezikov in kultur

Ciljni raziskovalni projekt
Nosilec projekta:
dr. Lucija Čok, izr. prof., Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem (UP ZRS)
Izvajalci projekta: Univerza na Primorskem: UPP ZRS: doc. dr. Vesna Mikolič, doc. dr. Nives Zudič Antonič, Blaž Simčič; UP PEF: dr. Sonja Starc; Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; red. prof. dr. Albina Nežak Lük; Inštitut za narodnostna vprašanja: doc. dr. Sonja Novak Lukanovič, dr. Mojca Medvešek, dr. Katalin Munda-Hirnoek; Slovenski raziskovalni inštitut, Trst: doc. dr. Suzana Pertot
Obdobje trajanja projekta: 2006-2008

Zaščita slovenske manjšine v Italiji - odprti problemi, pravno politični okvir in strategije izboljšanja položaja

Ciljni raziskovalni projekt
Nosilec projekta:
dr. Jože Pirjevec, Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem (UP ZRS)
Izvajalci projekta: Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem (UP ZRS), Slovenski raziskovalni inštitut-Slori
Obdobje trajanja projekta: 2006-2008

Uresničevanje skupnega slovenskega kulturnega prostora in čezmejne integracije v pogojih evropskega povezovanja

Ciljni raziskovalni projekt
Nosilec projekta: dr. Milan Bufon, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)
Izvajalci projekta: Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS), Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Obdobje trajanja projekta: 2006-2008

Območja kulturnega stika v integracijskih procesih

Raziskovalni program
Nosilec projekta: dr. Milan Bufon, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)
Izvajalci projekta: Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS), Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Obdobje trajanja projekta: 2004-2008

Dan raziskovalcev 2007

Projekt za promocijo raziskovalne dejavnosti
Nosilec in izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Trajanje projekta: 2007

Spodbujati participacijo: preučevanje vzrokov, ki pritegnejo mlade k društvenemu sodelovanju

Raziskovalni projekt
Nosilec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Obdobje trajanja projekta: 2007

Dan odprtih vrat 2006

Projekt za promocijo raziskovalne dejavnosti
Nosilec in izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Trajanje projekta: 2006

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze