Zaključeni projekti

Pre-misliti skupni slovenski znanstveni prostor

Javna predstavitev in okrogla miza
Nosilec projekta
: Znanstveno-raziskovalno središče Koper Univerze na Primorskem (UP ZRS)
Izvajalci projekta: Znanstveno-raziskovalno središče Koper Univerze na Primorskem (UP ZRS), Fakulteta za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem (UP FHŠ), Narodna in študijska knjižnica Trst (NŠK), Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI)
Obdobje trajanja projekta: 2008

Mi.Ma. - Večine spoznavajo manjšine

Projekt v okviru programa evropske pobude Interreg IIIA Italija – Slovenija 2000-2006
Nosilec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalci projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, Italijanska unija
Obdobje trajanja projekta: 2006-2007

Mejni dogodki / Eventi di frontiera

Projekt Interreg IIIA Italija-Slovenija 2000-2006
Nosilec projekta: Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (SDZPI)
Izvajalci projekta: Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje (SDZPI), Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, Mladinski center Podlaga Sežana
Obdobje trajanja projekta: 2007-2008

Stopnja zadovoljstva državljanov z zaščito in razvojem jezikovnih skupnosti v Furlaniji-Julijski krajini

Raziskovalni projekt
Nosilec projekta:  Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina
Izvajalci projekta: Statistična služba Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, Società Filologica Friulana
Obdobje trajanja projekta: 2006-2007

Funkcionalna pismenost v manjšinjskem jeziku in vseživljenjsko izobraževanje pri slovenski manjšini v Trstu

Doktorsko delo
Nosilec projekta
: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalec projekta: dr. Maja Mezgec

Učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja na narodno mešanih območjih, izziv in prednost za Evropo jezikov in kultur

Ciljni raziskovalni projekt
Nosilec projekta:
dr. Lucija Čok, izr. prof., Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem (UP ZRS)
Izvajalci projekta: Univerza na Primorskem: UPP ZRS: doc. dr. Vesna Mikolič, doc. dr. Nives Zudič Antonič, Blaž Simčič; UP PEF: dr. Sonja Starc; Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani; red. prof. dr. Albina Nežak Lük; Inštitut za narodnostna vprašanja: doc. dr. Sonja Novak Lukanovič, dr. Mojca Medvešek, dr. Katalin Munda-Hirnoek; Slovenski raziskovalni inštitut, Trst: doc. dr. Suzana Pertot
Obdobje trajanja projekta: 2006-2008

Zaščita slovenske manjšine v Italiji - odprti problemi, pravno politični okvir in strategije izboljšanja položaja

Ciljni raziskovalni projekt
Nosilec projekta:
dr. Jože Pirjevec, Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem (UP ZRS)
Izvajalci projekta: Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem (UP ZRS), Slovenski raziskovalni inštitut-Slori
Obdobje trajanja projekta: 2006-2008

Uresničevanje skupnega slovenskega kulturnega prostora in čezmejne integracije v pogojih evropskega povezovanja

Ciljni raziskovalni projekt
Nosilec projekta: dr. Milan Bufon, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)
Izvajalci projekta: Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS), Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Obdobje trajanja projekta: 2006-2008

Območja kulturnega stika v integracijskih procesih

Raziskovalni program
Nosilec projekta: dr. Milan Bufon, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)
Izvajalci projekta: Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS), Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Obdobje trajanja projekta: 2004-2008

Dan raziskovalcev 2007

Projekt za promocijo raziskovalne dejavnosti
Nosilec in izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Trajanje projekta: 2007

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze