Zaključeni projekti

Dnevi raziskovanja 2010

Projekt za promocijo raziskovalne dejavnosti

Nosilec in izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Trajanje projekta: 2010

Profil mladih: Preučevanje in promocija mladinske stvarnosti v tržaški pokrajini

Raziskovalno-promociski projekt
Nosilec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalci projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, Corecom FJK
Obdobje trajanja projekta: 2009

Anketa med člani članic Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ)

Raziskava po naročilu
Nosilec projekta:
SKGZ - Slovenska kulturno-gospodarska zveza
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut (odgovorna Norina Bogatec)
Obdobje trajanja projekta: 2009

Anketa med bralci Primorskega dnevnika

Raziskava po naročilu
Nosilca projekta
: Družba za založniške pobude PRAE in Zadruga Primorski dnevnik
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut (odgovorna Norina Bogatec)
Obdobje trajanja projekta: 2009

Skupni slovenski znanstveni prostor: raziskovanje obmejnih in etnično mešanih območij

Projekt, prijavljen na Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2009
Nosilec projekta
: Univerza na Primorskem
Izvajalci projekta: Univerza na Primorskem, Narodna in študijska knjižnica Trst (NŠK), Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), Europäische Akademie Bozen / Accademia Europea di Bolzano (EURAC)
Obdobje trajanja projekta: 2009

Prireditve ob Evropski noči raziskovalcev 2009

Projekt za promocijo raziskovalne dejavnosti

Nosilec in izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Trajanje projekta: 2009

Analiza potreb prebivalstva območja Socialno-skrbstvenega Okraja 1.1

Raziskava po naročilu
Nosilec projekta: Socialno-skrbstveni Okraj 1.1
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Obdobje trajanja projekta: 2008

Teden raziskovanja 2008

Raziskovalno-promocijski projekt
Nosilec projekta
: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Obdobje trajanja projekta: 2008

Pre-misliti skupni slovenski znanstveni prostor

Javna predstavitev in okrogla miza
Nosilec projekta
: Znanstveno-raziskovalno središče Koper Univerze na Primorskem (UP ZRS)
Izvajalci projekta: Znanstveno-raziskovalno središče Koper Univerze na Primorskem (UP ZRS), Fakulteta za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem (UP FHŠ), Narodna in študijska knjižnica Trst (NŠK), Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI)
Obdobje trajanja projekta: 2008

Mi.Ma. - Večine spoznavajo manjšine

Projekt v okviru programa evropske pobude Interreg IIIA Italija – Slovenija 2000-2006
Nosilec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalci projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, Italijanska unija
Obdobje trajanja projekta: 2006-2007

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze