Zaključeni projekti

Longitudinalna raziskava o govornih navadah Slovencev v Italiji

Raziskovalni projekt v režiji inštituta

Nosilec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, dr. Devan Jagodic
Obdobje izvajanja projekta: 2012-2013

Longitudinalna raziskava ''Jezik in identiteta''

Raziskovalni projekt v režiji inštituta

Nosilec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, dr. Suzana Pertot. Sodelujeta: Norina Bogatec, dr. Marianna Kosic 
Obdobje izvajanja projekta: 2012-2014

BANKA ZNANJA: POPIS IN ANALIZA ZNANSTVENEGA POTENCIALA SLOVENSKE NARODNE SKUPNOSTI V ITALIJI

Raziskovalni projekt, prijavljen na razpis Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 2012

Nosilec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, Maja Mezgec
Sodelovala: Mateja Crismancich
Obdobje izvajanja projekta: 2012-2013

RAZVOJ PREDBRALNIH IN PREDPISALNIH SPOSOBNOSTI (PORAJAJOČA SE PISMENOST) V DOMAČEM OKOLJU V SLOVenskem Jeziku MED OTROKI, KI OBISKUJEJO VRTCE S SLOvenskim učnim jezikom v italiji

Raziskava po naročilu

Nosilec projekta: Ciljno združenje JEZIKLINGUA, VP istoimenskega projekta Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, Tanja Colja
Sodelovala: dr. Devan Jagodic, Norina Bogatec
Obdobje izvajanja projekta: 2012-2013

POUČEVANJE IN UČENJE SLOVENŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA

Raziskava po naročilu

Nosilec projekta:
Ciljno združenje JEZIKLINGUA, VP istoimenskega projekta Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, dr. Devan Jagodic
Sodelovali: Štefan Čok, dr. Maja Mezgec, dr. Sara Brezigar
Obdobje izvajanja projekta: 2012-2013

PREVERJANJE ZADOVOLJSTVA S PROJEKTOM “SPODBUJATI DOBRO PSIHO-FIZIČNO POČUTJE OSTARELIH”

Raziskava po naročilu

Nosilec projekta
: Pokrajina Trst, Piano di Zona del Comune di Trieste 2010-2012, Area Servizi al Cittadino, U.O. Lavoro, Politiche Giovanili e Sociali, Ufficio Politiche Sociali - Osservatorio Politiche Sociali
Izvajalci projekta: IRES FVG, Inštitut Jacques Maritain, Slori-Slovenski raziskovalni inštitut (Marianna Kosic)
Obdobje izvajanja projekta: 2013

RAZISKAVA O ŽENSKEM ČEZMEJNEM DELU V SLOVENSKO-ITALIJANSKEM OBMEJNEM OBMOČJU

Raziskava po naročilu

Nosilec projekta
: Čezmejni EURES
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, Marianna Kosic
Obdobje izvajanja projekta: 2013

RAZISKAVA O SLOVENSKIH DRUŠTVIH IN SLOVENSKEM PREBIVALSTVU V OBČINAH DOLINA IN MILJE

Raziskava po naročilu

Nosilec projekta: Socio-skbrstveni okraj 1.3. občin Milje in Dolina
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, Maja Mezgec
Sodeluje: Štefan Čok
Obdobje izvajanja projekta: 2013

RAZISKAVA O MLADIH V OBČINAH DOLINA IN MILJE

Raziskava po naročilu

Nosilec projekta: Socio-skbrstveni okraj 1.3. občin Milje in Dolina
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, Maja Mezgec
Sodeluje: Mateja Crismancich
Obdobje izvajanja projekta: 2013

Banka znanja

Namen projekta je prispevati k uresničevanju in utrjevanju načela skupnega slovenskega kulturnega prostora na področju znanosti. Projekt temelji na popisu in analizi znanstvenega potenciala slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki zajema akademike, raziskovalce in doktorske študente z različnih znanstvenih področij in iz različnih geografskih okolij;

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze