Zaključeni projekti

Sodobna slovenska književnost v Benečiji in Reziji – med potrjevanjem identitete in iskanjem novih pristopov

Raziskovalni projekt v režiji Inštituta 

Vodja projekta: dr. David Bandelj 
Obdobje izvajanja projekta: 2014-2016

Raziskava o jezikovni pokrajini na naselitvenem območju slovenske skupnosti v Italiji

Raziskovalni projekt, financiran v okviru Pobud posebnega pomena, namenjenih vrednotenju zgodovinske in kulturne dediščine slovenske manjšine (D.Z. 26/2007, čl. 18, odst. 2, črka d – D.Z. 6/2013, čl. 6, odst. 18 – 20).

Nosilec projekta: SLORI
Vodja projekta: dr. Maja Mezgec
Obdobje izvajanja projekta: 2014-2015

Pouk slovenščine na italijanski srednji šoli I. stopnje F. Rismondo v Trstu

Raziskovalni projekt v sodelovanju s Skladom Libero in Zora Polojaz

Nosilec projekta: SLORI in Sklad Libero in Zora Polojaz
Vodji projekta
: Veronika Lokar (Sklad Libero in Zora Polojaz) in Norina Bogatec (SLORI)
Obdobje izvajanja projekta: 2013-2017

MLADI V SLOVENSKEM ZAMEJSTVU: DRUŽBENI IN KULTURNI KONTEKSTI TER SODOBNI IZZIVI

Projekt, prijavljen na razpis Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS

Nosilec projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja (INV)
Partnerji: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut (Zaira Vidau, Devan Jagodic), Slovenski znanstveni inštitut (SZI) v Celovcu, Inštitut Urban Jarnik v Celovcu
Obdobje izvajanja projekta: 2013-2016 

Jezik: sistem, sredstvo in simbol: Identiteta in ideologija med Slovenci v Italiji

Raziskovalni projekt v sodelovanju s Slovenskim izobraževalnim konzorcijem (SLOVIK)

Vodja projekta: dr. Matejka Grgič
Obdobje izvajanja projekta: 2013-2016

Slovensko gledališče v Trstu: Od ljubiteljstva do zavestnega oblikovanja lastnega izraza

Raziskovalni projekt v sodelovanju s Slovenskim stalnim gledališčem (SSG) v Trstu in Slovenskim gledališkim muzejem (SLOGI) v Ljubljani

Vodja projekta: dr. Bogomila Kravos
Obdobje izvajanja projekta: 2013-2016

EDUKA – VZGAJATI K RAZLIČNOSTI / EDUCARE ALLA DIVERSITÀ

Evropski projekt Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Nosilec projekta (VP): Slori-Slovenski raziskovalni inštitut. Partnerji (PP): Pokrajina Ravenna, Univerza na Primorskem - Fakulteta za humanistične študije, Univerza v Trstu, Univerza v Vidmu, Centro Internazionale sul Plurilinguismo, Univerza v Benetkah, Società Filologica Friulana, Unione Italiana, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU
Vodja projekta: Zaira Vidau
Koordinatorki: Norina Bogatec, dr. Marianna Kosic.
Sodelujejo: Moreno De Toni, Nevenka Pernarčič, Martina Pettirosso.
Obdobje izvajanja projekta: 2012-2015

LEX – ANALIZA, IZVAJANJE IN RAZVOJ ZAŠČITE NARODNIH SKUPNOSTI V SLOVENIJI IN ITALIJI

Evropski projekt Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Nosilec projekta (VP): Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ).
Partnerji (PP): Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, Unione Italiana, CAN Costiera, Inštitut Jacques Maritain, Kulturno društvo "Ivan Trinko", Inštitut za upravno pravo iz Ljubljane, Univerza v Trstu
Vodja projektne skupine SLORI: dr. Devan Jagodic.
Sodelujejo: Zaira Vidau, Robert Štoka, Adriana Janežič, Emidij Susič, Norina Bogatec.
Obdobje izvajanja projekta: 2012-2014

LONGITUDINALNA RAZISKAVA O SLOVENSKIH KULTURNIH IN ŠPORTNIH DRUŠTVIH V ITALIJI

Raziskovalni projekt v režiji inštituta

Nosilec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, Zaira Vidau
Obdobje izvajanja projekta: 2012-2013

Longitudinalna raziskava ''Profil mladih''

Raziskovalni projekt v režiji inštituta

Nosilec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut
Izvajalec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut, Zaira Vidau in dr. Devan Jagodic
Obdobje izvajanja projekta: 2012-2014

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze