Zaključeni projekti

SPODBUJANJE RAZVOJA JEZIKOVNIH VEŠČIN ZA POTREBE SPORAZUMEVANJA V SLOVENSKEM JEZIKU

Projekt v sodelovanju

Nosilec projekta: Slori-Slovenski raziskovalni inštitut in Slovenski dijaški dom S. Kosovela v Trstu 
Partnerji: Dijaški dom S. Gregorčič v Gorici; DIZ Stefan v Trstu, DIZ Cankar-Zois-Vega v Gorici in dvojezični šolski center v Špetru 
Vodja projekta: dr. Matejka Grgič 
Obdobje izvajanja projekta: 2016-2017

PRILOŽNOSTI IN MOŽNOSTI ZA OHRANJANJE OZIROMA REVITALIZACIJO SLOVENŠČINE MED SLOVENSKO MANJŠINSKO SKUPNOSTJO V SOSEDNJIH DRŽAVAH

Ciljni raziskovalni projekt (CRP)

Nosilec projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja (INV)  
Partnerji: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (FF UL) in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 
Vodja projekta: dr. Sonja Novak Lukanovič
Odgovorna za SLORI: dr. Maja Mezgec in dr. Devan Jagodic 
Obdobje izvajanja projekta: 2016-2017

ŽIVA SLOVENŠČINA

Projekt, financiran v okviru Pobud posebnega pomena, namenjenih vrednotenju zgodovinske in kulturne dediščine slovenske manjšine (D.Z. 26/2007, čl. 18, odst. 2, črka d)

Nosilec projekta: Slovenski izobraževalni konzorcij (Slov.I.K.)  
Partnerji: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), Licej F. Prešeren v Trstu, Licej P. Trubar v Gorici 
Vodja projekta: dr. Matejka Grgič
Odgovorna za SLORI: dr. Maja Mezgec
Obdobje izvajanja projekta: 2016

PAX FACTOR

Projekt, financiran v okviru razpisa Dežele FJk za izvedbo vzgojnih in didaktičnih projektov, namenjenih spoznavanju in spodbujanju refleksije o zgodovinskem dogajanju, povezanim s prvo svetovno vojno  (d.z. 4. oktobra 2013, št.. 11)

Nosilec projekta: Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI)  
Partnerji: Narodna in študijska knjižnica (NŠK), Licej PREŠEREN, Licej SLOMŠEK, Tehnični zavod DELEDDA/FABIANI, Muzej judovske skupnosti 
Vodja projekta: dr. Zaira Vidau 
Sodelujeta: dr. Gorazd Bajc in dr. Štefan Čok
Obdobje izvajanja projekta: 2016-2017

Londonski pakt leta 1915 in Julijska krajina

Raziskovalni projekt, financiran v okviru razpisa o prvi svetovni vojni Dežele Furlanije Julijske krajine

Nosilec projekta: SLORI v sodelovanju z Narodno in študijsko knjižnico in Furlanskim filološkim združenjem
Vodja projekta: dr. Gorazd Bajc. Sodeluje: dr. Štefan Čok
Obdobje izvajanja projekta: 2015-2016
 

Projekt Spoznajmo se/Conosciamoci

Raziskovalni projekt, financiran v okviru razpisa Dežele FJK na področju šolstva - "Progetti speciali"

Nosilec projekta: SLORI v sodelovanju z mrežo šol: licej Prešeren, licej Slomšek in tehnični zavod Deledda-Fabiani
Vodja projekta: dr. Zaira Vidau. Sodeluje: dr. Štefan Čok
Obodbje izvajanja projekta: 2015-2016
 

Tržaške mestne elite na prehodu iz 19. v 20. Stoletje: Ustroj oblasti, povezave z Italijo, nacionalno vprašanje

Doktorsko delo

Vodja projekta: Štefan Čok
Obdobje izvajanja projekta: 2012-2016

Šport in preživljanje prostega časa pri vpisanih v šole s slovenskim učnim jezikom v tržaški in goriški pokrajini ter dvojezični večstopenjski šoli v Špetru

Raziskovalni projekt v sodelovanju s Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI)

Vodja projekta: Martin Maver (ZSŠDI)
Odgovorna za SLORI: Norina Bogatec
Obdobje izvajanja projekta: 2014-2016
 

Sodobna slovenska književnost v Benečiji in Reziji – med potrjevanjem identitete in iskanjem novih pristopov

Raziskovalni projekt v režiji Inštituta 

Vodja projekta: dr. David Bandelj 
Obdobje izvajanja projekta: 2014-2016

Raziskava o jezikovni pokrajini na naselitvenem območju slovenske skupnosti v Italiji

Raziskovalni projekt, financiran v okviru Pobud posebnega pomena, namenjenih vrednotenju zgodovinske in kulturne dediščine slovenske manjšine (D.Z. 26/2007, čl. 18, odst. 2, črka d – D.Z. 6/2013, čl. 6, odst. 18 – 20).

Nosilec projekta: SLORI
Vodja projekta: dr. Maja Mezgec
Obdobje izvajanja projekta: 2014-2015

Projekti
SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze