Zaključeni projekti

Raziskava med bralci in nebralci Primorskega dnevnika

Raziskovalni projekt – anketna raziskava

Naročnik: DZP/PRAE
Izvajalca: SWG v sodelovanju s SLORI-jem
Svetovalka pri projektu: Norina Bogatec
Obdobje trajanja projekta: december 2017–januar 2018

Raziskovalna rubrika v Primorskem dnevniku

Promocijski projekt v režiji SLORI-ja

Nosilec projekta: SLORI
Vodja projekta: Jaruška Majovski
Obdobje izvajanja projekta: januar–avgust 2018

Zaupati čez mejo

Aplikativni projekt, financiran iz Izrednega razpisa za izvedbo celovitega programa za ovrednotenje in širitev rabe slovenščine (67.e in 74. odstavek 7. člena D. Z. 25/2017)

Nosilec projekta: Kinoatelje 
Partnerji: SLORI, SKGZ, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Sociologia 2020  
Odgovoren za SLORI: dr. Devan Jagodic 
Obdobje izvajanja projekta: 2018

Branje in glasba

Raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilci projekta: Glasbena matica, Narodna in študijska knjižnica, Primorski dnevnik, SLORI
Odgovorna za SLORI: Norina Bogatec
Obdobje trajanja projekta: Od januarja do novembra 2017

STROKOVNA POMOČ PRI ORGANIZACIJI DRUGE DEŽELNE KONFERENCE O ZAŠČITI SLOVENSKE JEZIKOVNE MANJŠINE IN PRIPRAVA ZBORNIKA PRISPEVKOV KONFERENCE

Projekt, financiran iz izrednih sredstev

Naročnik: Deželni svet Furlanije - Julijske krajine 
Izvajalec: SLORI 
Odgovoren: dr. Devan Jagodic 
Sodelovali: dr. Sara Brezigar, Adriana Janežič, Živa Gruden, Ilaria Ciccone, dr. Matejka Grgič, dr. Zaira Vidau 
Obdobje izvajanja projekta: 2017–2018

ZBORNIK PRISPEVKOV MEDNARODNE KONFERENCE »MIN.CEI - INTERNATIONAL SEMINAR ON MODELS OF POLITICAL PARTICIPATION AND SELF-GOVERNANCE OF NATIONAL MINORITIES IN CEI MEMBER STATES«

Publicistični projekt

Nosilec projekta: SLORI 
Vodja projekta: dr. Zaira Vidau 
Obdobje izvajanja projekta: 2017

Slovenščina - moj jezik

Aplikativni projekt - jezikovno svetovanje

NaročnikZdruženje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI)  
Izvajalec: 
SLORI Odgovorna za SLORI: dr. Matejka Grgič 
Obdobje izvajanja projekta:
2016-2017

Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah

Ciljni raziskovalni projekt (CRP), financiran iz sredstev Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost (ARRS)

Nosilec projekta: Inštitut za narodnostna vprašanja (INV)
Partnerji: SLORI, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (FF UL) in Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Odgovorna za SLORI: dr. Maja Mezgec 
Sodeluje: dr. Devan Jagodic
Obdobje izvajanja projekta: 2016-2017

ORGANIZACIJA MEDNARODNE KONFERENCE »MIN.CEI - INTERNATIONAL SEMINAR ON MODELS OF POLITICAL PARTICIPATION AND SELF-GOVERNANCE OF NATIONAL MINORITIES IN CEI MEMBER STATES«

Projekt, sofinanciran v okviru Programa srednjeevropske pobude (SEP) CEI Cooperation Fund

Nosilec projekta: SLORI 
Vodja projekta: dr. Zaira Vidau 
Sodeluje: dr. Devan Jagodic 
Obdobje izvajanja projekta: 2016

Raziskovalne delavnice 2006 - 2016

Delavnice v režiji inštituta                                                                            

Vodja projekta: Norina Bogatec
Obodbje izvajanja projekta: 2006-2016

Projekti
SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze