Zaključeni projekti

Anketa o politični ozaveščenosti pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Italiji

Raziskovalni projekt po naročilu

Naročnik projekta: Krožek Antona Gregorčiča  
Izvajalec projekta: SLORI  
Odgovorna za SLORI: Norina Bogatec
Obdobje izvajanja projekta:
junij–december 2018

Raziskava med bralci in nebralci Primorskega dnevnika

Raziskovalni projekt – anketna raziskava

Naročnik: DZP/PRAE
Izvajalca: SWG v sodelovanju s SLORI-jem
Svetovalka pri projektu: Norina Bogatec
Obdobje trajanja projekta: december 2017–januar 2018

Mednarodna znanstvena konferenca Languages in contact - New challenges for planning and policies

Organizacija konference in priprava znanstvenega referata

Nosilca projekta: SLORI in The Open World Research Initiative (OWRI).

Vodja projekta: dr. Katia Pizzi (OWRI).

Odgovorna za SLORI: dr. Matejka Grgič.

Obdobje izvajanja projekta: 2017-2018

Raziskava o vplivu vstopa Slovenije v schengenski prostor na vsakdanje življenje prebivalcev občine Dolina in Koper

Naročena raziskava

Naročnik: Slovensko kulturno društvo Valentin Vodnik v Dolini

Izvajalec: SLORI

Vodja projekta: dr. Maja Smotlak

Obdobje trajanja projekta: junij–december 2018

 

Branje in glasba

Raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilci projekta: Glasbena matica, Narodna in študijska knjižnica, Primorski dnevnik, SLORI
Odgovorna za SLORI: Norina Bogatec
Obdobje trajanja projekta: Od januarja do novembra 2017

STROKOVNA POMOČ PRI ORGANIZACIJI DRUGE DEŽELNE KONFERENCE O ZAŠČITI SLOVENSKE JEZIKOVNE MANJŠINE IN PRIPRAVA ZBORNIKA PRISPEVKOV KONFERENCE

Projekt, financiran iz izrednih sredstev

Naročnik: Deželni svet Furlanije - Julijske krajine 
Izvajalec: SLORI 
Odgovoren: dr. Devan Jagodic 
Sodelovali: dr. Sara Brezigar, Adriana Janežič, Živa Gruden, Ilaria Ciccone, dr. Matejka Grgič, dr. Zaira Vidau 
Obdobje izvajanja projekta: 2017–2018

Priprava besedil za objavo v informativni publikaciji o Slovencih v Italiji

Naročen raziskovalno-publicistični projekt

Naročnik: Slovenska kulturno gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO)

Izvajalec: SLORI.

Odgovoren: dr. Devan Jagodic.

Sodelovali: dr. Maja Mezgec, Jaruška Majovski

Obdobje izvajanja projekta: 2017–2018

ZBORNIK PRISPEVKOV MEDNARODNE KONFERENCE »MIN.CEI - INTERNATIONAL SEMINAR ON MODELS OF POLITICAL PARTICIPATION AND SELF-GOVERNANCE OF NATIONAL MINORITIES IN CEI MEMBER STATES«

Publicistični projekt

Nosilec projekta: SLORI 
Vodja projekta: dr. Zaira Vidau 
Obdobje izvajanja projekta: 2017

»Nomen est omen«: Uradna in neuradna poimenovanja krajine v Gorici

Magistrsko delo

Nosilec projekta: Anja Škarabot

Obdobje izvajanja projekta: 2017-2018

Slovenščina - moj jezik

Aplikativni projekt - jezikovno svetovanje

NaročnikZdruženje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI)  
Izvajalec: 
SLORI Odgovorna za SLORI: dr. Matejka Grgič 
Obdobje izvajanja projekta:
2016-2017

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze