Concluded projects

Raziskovalna rubrika v Primorskem dnevniku

Nosilec projekta: SLORI 
Vodja projekta: Jaruška Majovski 
Obdobje izvajanja projekta: januar–avgust 2018

Fiducia oltre il confine/Zaupati čez mejo

Aplikativni projekt, financiran iz Izrednega razpisa za izvedbo celovitega programa za ovrednotenje in širitev rabe slovenščine (67.e in 74. odstavek 7. člena D. Z. 25/2017)

Nosilec projekta: Kinoatelje 
Partnerji: SLORI, SKGZ, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Sociologia 2020  
Odgovoren za SLORI: dr. Devan Jagodic 
Obdobje izvajanja projekta: 2018

Reading and music

Project promoter: Glasbena matica, Narodna in študijska knjižnica, Primorski dnevnik, SLORI 
Manager of the projectNorina Bogatec 
Project implementation period: 2017

ZBORNIK PRISPEVKOV MEDNARODNE KONFERENCE »MIN.CEI - INTERNATIONAL SEMINAR ON MODELS OF POLITICAL PARTICIPATION AND SELF-GOVERNANCE OF NATIONAL MINORITIES IN CEI MEMBER STATES«

Publicistični projekt

Nosilec projekta: SLORI 
Vodja projekta: dr. Zaira Vidau 
Obdobje izvajanja projekta: 2017

Slovenian - my language

Project promoter: Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI)  
Project performer:  Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) Responsible for SLORI: dr. Matejka Grgič
Project implementation period: 2016-2017

Priložnosti in možnosti za ohranjanje oziroma revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšinsko skupnostjo v sosednjih državah

ORGANIZACIJA MEDNARODNE KONFERENCE »MIN.CEI - INTERNATIONAL SEMINAR ON MODELS OF POLITICAL PARTICIPATION AND SELF-GOVERNANCE OF NATIONAL MINORITIES IN CEI MEMBER STATES«

Projekt, sofinanciran v okviru Programa srednjeevropske pobude (SEP) CEI Cooperation Fund

Nosilec projekta: SLORI 
Vodja projekta: dr. Zaira Vidau 
Sodeluje: dr. Devan Jagodic 
Obdobje izvajanja projekta: 2016

Research workshops 2006-2016

Project of the Institute                                                                            

Project manager: Norina Bogatec                                                                                                                     Project implementation period: 2006-2016

Projects
SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze