Slovenščina – moj jezik

Aplikativni projekt – jezikovno svetovanje

Naročnik: Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI)
Izvajalec: SLORI Odgovorna za SLORI: dr. Matejka Grgič
Obdobje izvajanja projekta: 2016-2017

Projekt »Slovenščina – moj jezik« je predvidel izvedbo šolskega jezikovnega poligona, tj. športno jezikovne pobude, ki jo je prirejalo Združenje slovenskih športnih društev v Italiji v sodelovanju s SLORI-jem. Pri pobudi so sodelovale vse srednje šole prve stopnje s slovenskim učnim jezikom v Furlaniji Julijski krajini. V okviru projekta je bil SLORI prek znanstvene sodelavke, jezikoslovke dr. Matejke Grgič, zadolžen za pripravo strokovnih podlag in pripomočkov za izvedbo projekta.

V letu 2016 je dr. Matejka Grgič pripravila vprašanja za športno-jezikovno tekmovanje, ki se je zvrstilo v različnih srednjih šolah prve stopnje s slovenskim učnim jezikom v Furlaniji Julijski krajini.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se