Branje in glasba – Bralne navade in glasbeno udejstvovanje učencev in dijakov, ki obiskujejo šole s slovenskim učnim jezikom v tržaški in goriški pokrajini ter Večstopenjsko šolo s slovensko italijanskim dvojezičnim poukom v Špetru v šolskem letu 2016/17

Raziskovalni projekt v sodelovanju

Nosilci projekta: Glasbena matica, Narodna in študijska knjižnica, Primorski dnevnik, SLORI
Odgovorna za SLORI: Norina Bogatec
Obdobje trajanja projekta: Od januarja do novembra 2017

Anketna raziskava sodi v sklop periodičnih preverjanj značilnosti, navad, potreb in interesov šolajoče se populacije v izobraževalnih zavodih s slovenskim učnim jezikom, ki jih SLORI že vrsto let raziskovalno spremlja in analizira v okviru svoje institucionalne dejavnosti, z namenom ugotavljanja značilnih pojavov, trendov in sprememb v času.

Spomladi 2017 je SLORI izvedel anketo med vpisanimi v šole s slovenskim učnim jezikom vseh stopenj na Tržaškem in Goriškem ter večstopenjsko šolo z dvojezičnim poukom v Špetru v tesnem sodelovanju s tremi pomembnimi organizacijami slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki delujejo na področju glasbene in bralne kulture ter medijev. Vse tri organizacije – GM, NŠK in DZP-Prae – so želele pobliže spoznati navade, potrebe in zanimanja slovenske šolske populacije, zbrane podatke pa uporabiti za čim bolj smotrno in učinkovito načrtovanje svojih institucionalnih dejavnosti, predvsem z ozirom na obravnavano ciljno skupino – mladih. Raziskava je predvidevala uporabo kvantitativnega raziskovalnega pristopa.

Na vprašalnik je odgovorilo 2396 oziroma 91 % od 2641 učencev in dijakov, ki so v šolskem letu 2016/17 obiskovali prvostopenjsko in drugostopenjsko srednjo šolo ter tretji, četrti in peti razred osnovne šole. Anketiranje je potekalo v 220 razredih.

Analiza podatkov je predstavljena v treh ločenih poročilih, ki imajo skupen uvod in prvi dve poglavji o značilnostih anketne skupine. Povzetki raziskovalnih izsledkov so bili predstavljeni upravnim odborom in članom oziroma kolektivu sodelujočih ustanov ter objavljeni v Primorskem dnevniku 6. in 20. maja ter 3. junija 2018.

Povežite se z nami

Bodite vedno v stiku z nami - naročite se na e-novice Slovenskega raziskovalnega inštituta.

vpiši se