Publikacije

Vabilo k spoznavanju manjšinZAIRA VIDALI - ROBERTA VINCOLETTO (ur.)

Vabilo k spoznavanju manjšin. Slovenska narodna skupnost v Italiji ter italijanska narodna skupnost v Sloveniji in na Hrvaškem se predstavljata  / Invito a conoscere le minoranze. La Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia e la Comunità Nazionale Slovena in Italia si presentano, Koper-Trst, Slori-Unione Italiana, 2008

Pre-misliti manjšino. Pogledi reprezentativnih predstavnikov Slovencev v Italiji in pravno-politični okvirGORAZD BAJC - DEVAN JAGODIC - BORUT KLABJAN - MAJA MEZGEC - ZAIRA VIDALI (ur.)

Pre-misliti manjšino. Pogledi reprezentativnih predstavnikov Slovencev v Italiji in pravno-politični okvir, Trst-Koper, Slori-UP ZRS, 2008

Pre-misliti manjšino. Slovenci v Italiji in skupni slovenski kulturni prostor po padcu meje. Anketa med člani slovenskih društev v ItalijiNORINA BOGATEC - MILAN BUFON

Pre-misliti manjšino. Slovenci v Italiji in skupni slovenski kulturni prostor po padcu meje. Anketa med člani slovenskih društev v Italiji, Trst-Koper, Slori-UP ZRS, 2008

Projekt MOZAIK - Učinki večetničnega okolja na osnovno šolanjeNORINA BOGATEC - MARIJAN KRAVOS - VERONIKA LOKAR (ur.)

Projekt MOZAIK– Učinki večetničnega okolja na osnovno šolanje / Progetto MOSAICO – Effetti dell'ambiente multietnico sull'istruzione primaria, Trst/Trieste, Sklad Libero in Zora Polojaz/Fondazione Libero e Zora Polojaz, Šolska mreža Projekt MOZAIK/Rete di scuole Progetto MOSAICO, SLORI, 2008.

Shranili smo jih v bančahKARMEN KENDA-JEŽ

Shranili smo jih v bančah. Slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini / Contributo lessicale alla conoscenza dell'abbigliamento in Val Canale, Ukve-Ljubljana, SKS Planika-Slori-Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2007

Med kulturami in jeziki / Tra lingue e cultureVESNA MIKOLIČ - SUSANNA PERTOT - NIVES ZUDIČ ANTONIČ

Med kulturami in jeziki / Tra lingue e culture, Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2006

Spoznavanje doberdobskega krasaTANJA VISINTIN

Spoznavanje doberdobskega krasa, Gorica, Slori, 2006

Izvajanje zakona 482/1999ALDO RUPEL (ur.)

Attuazione della Legge 482/1999 "Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche", un bilancio del primo quinquennio di applicazione nella provincia di Gorizia / Izvajanje zakona 482/1999 "Predpisi o zaš?iti zgodovinskih jezikovnih manjšin", obra?un prvega petletja izvajanja v goriški pokrajini / Atuazion de Lec 482/1999 "Normis pe tutele des minorancis linguistichis storichis", un belanc del prin cuincueni di aplicazion te provincie di gurice, Gorica, SLORI, 2006

Združenja, strukture, storitve za mlade v občinah Gorica, Nova Gorica in Šempeter-VrtojbaALDO RUPEL (ur)

Associazioni, strutture, servizi per i giovani nei Comuni di Gorizia, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba / Združenja, strukture, storitve za mlade v občinah Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba, Gorica, Slori, 2006

Šport in identiteta Slovencev v Italiji. Pomen športa v njihovem življenjuALDO RUPEL (ur.)

Šport in identiteta Slovencev v Italiji. Pomen športa v njihovem življenju, Gorica, Slori, 2006

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze