Publikacije

Prva deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšineADRIANA JANEŽIČ - ŠTEFAN ČOK

Prima conferenza sulla tutela della minoranza linguistica slovena / Prva deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine. Deželni svet FJk, SLORI - Trst, 2013.

Sosedje... prijatelji, ki jih velja spoznati. Italijani, Slovenci in Furlani se predstavljajoMARIANNA KOSIC - FELICIANO MEDEOT - ZAIRA VIDAU (ur.)

Sosedje… prijatelji, ki jih velja spoznati. Italijani, Slovenci in Furlani se predstavljajo / Vicini... amici da scoprire. Italiani, Sloveni e Friulani si presentano / Vicins... amis di scuvierzi. Talians, Slovens e Furlans si presentin / Neighbours... friends worth getting to know. Italians, Slovenes and Friulians introduce themselves. SLORI, Società Filologica Friulana, Unione Italiana - Trst, Videm, Koper. 2013

Funkcionalna pismenost v manjšinskem jezikuMAJA MEZGEC

Funkcionalna pismenost v manjšinskem jeziku. Primer slovenske manjšine v Italiji. Univerzitetna založba Annales, sozaložnika Slovenski raziskovalni inštitut SLORI in Pedagoška Fakulteta Koper, 2012

Raznolikost nas bogatiProjekt EDUKA

Raznolikost nas bogati / La diversità ci arricchisce. SLORI, ZRC SAZU - Trst, Ljubljana, 2012

Prijatelji ... sosedje. Italijani, Slovenci in Furlani se zbližujejoProjekt EDUKA

Prijatelji… sosedje. Italijani, Slovenci in Furlani se zbližujejo – Amici… vicini. Italiani, Sloveni e Friulani si incontrano – Amis… vicins. Talians, Slovens e Furlans si cjatin. SLORI, Società Filologica Friulana, Unione Italiana - Trst, Videm, Koper, 2012

Val Canale Territorio Multiculturale: Il dibattito degli scrittori sloveni sulla valle e sul gruppo linguistico slovenoMOJCA MIHALIČ

Val Canale Territorio Multiculturale: Il dibattito degli scrittori sloveni sulla valle e sul gruppo linguistico sloveno, Slovensko kulturno središče Planika, SLORI, Trst-Trieste, 2010

Indagine sulle comunità linguistiche del Friuli Venezia GiuliaE. SUSIČ, A. JANEŽIČ, F. MEDEOT

SLORI in Furlansko Filološko društvo sta po naročilu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine, med jesenjo 2007 in februarjem 2008, izvedla Raziskavo o jezikovnih skupnostih Furlanije Julijske krajine.

Mladina na prehoduDEVAN JAGODIC - ZAIRA VIDALI (ur.)

Mladina na prehodu: Mladi Tržačani pred izzivi postmoderne družbe, evropskih integracijskih procesov in medkulturnega sobivanja / Gioventù in transizione: I giovani triestini dinanzi alle sfide della società postmoderna, dei processi di integrazione europea e della convivenza interculturale. Trst/Trieste, Slovenski raziskovalni inštitut, 2009

Slovenščina med jeziki Kanalske dolineNATAŠA KOMAC

Slovenščina med jeziki Kanalske doline, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Slovensko kulturno središče Planika, SLORI, Ljubljana, 2009 

Mladi v čezmejnem prostoruDEVAN JAGODIC (ur.)

Mladi v čezmejnem prostoru / I giovani nell'area transfrontaliera, Trst, SDZPI-Slori-MC Podlaga, 2008

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze