Publikacije

RAZISKOVANJE SLOVENCEV V ITALIJISERGIJ LIPOVEC (ur.)

Raziskovanje Slovencev v Italiji. Razvoj, izzivi in perspektive. SLORI - Trst, 2014

Čezmejne raziskovalne delavnice o medkulturnostiNORINA BOGATEC (ur.)

Čezmejne raziskovalne delavnice o medkulturnosti / Laboratori di ricerca transfrontalieri sull'interculturalità, SLORI - Trst, 2014

Vzgajati k različnostiNORINA BOGATEC in NIVES ZUDIČ ANTONIČ (ur.)

Vzgajati k različnosti. Interdisciplinarna primerjalna raziskava med Italijo in Slovenijo. / Educare alla diversità. Ricerca comparativa interdisciplinare tra Italia e Slovenia. Koper/Capodistria - Trst/Trieste, 2014

O umiti in v prt zaviti lobanjiNATAŠA GLIHA KOMAC

Ljudska religioznost v Kanalski dolini. O umiti in v prt zaviti lobanji. SKS Planika, SLORI, ZRC SAZU - Kanalska dolina, Trst, Ljubljana, 2014

Čar prostoraMARKO KOROŠIC

Čar prostora. O oblikovanju slovenskih arhitektov v Furlaniji Julijski krajini. ZTT-EST, Trst, 2014. Izdajo knjige je omogočil Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Knjiga je izšla s prispevkom SLORIja.

PREPLETANJA: didaktični priročnik za medkulturno vzgojo brez mejaNives Zudič Antonič in Anja Zorman (ur.)

Prepletanja: didaktični priročnik za medkulturno vzgojo brez meja. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, Koper, 2014. 

Med drugim in tujim jezikomDEVAN JAGODIC - ŠTEFAN ČOK (ur.)

Med drugim in tujim jezikom. Poučevanje in učenje slovenščine pri odraslih v obmejnem pasu Furlanije Julijske krajine. / Fra lingua seconda e lingua straniera. Insegnamento e apprendimento dello sloveno in età adulta nella fascia confinaria del Friuli Venezia Giulia. Ciljno začasno združenje "JezikLingua", SLORI, Trst, 2013.

Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencihMORENO DE TONI (ur.)

Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih / Lo sviluppo della competenza interculturale degli insegnanti e degli allievi. SLORI, Società Filologica Friulana, Unione Italiana - Trst, Videm, Koper, 2013.

Nevidni in pozabljeniMIHA ZOBEC

Nevidni in pozabljeni: Raziskava o izseljevanju v Argentino med svetovnima vojnama na primeru vaške skupnosti Pliskovica. Pliskovica – Razvojno društvo Pliska, SLORI, 2013

PORAJAJOČA SE PISMENOST V DVOJEZIČNEM OKOLJUTANJA COLJA

Porajajoča se pismenost v dvojezičnem okolju. Primer otrok, ki obiskujejo vrtce s slovenskim učnim jezikom v Italiji in dvojezični vrtec v Špetru. / Letteratismo emergente in ambiente bilingue. Il caso dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia con lingua d’insegnamento slovena in Italia e la scuola dell’infanzia bilingue di San Pietro al Natisone. Ciljno začasno združenje "JezikLingua", SLORI, Trst, 2013.

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze