Publikacije

Pouk slovenščine: raziskava o poučevanju slovenščine na italijanski šoli v TrstuNORINA BOGATEC - VERONIKA LOKAR

Pouk slovenščine: raziskava o poučevanju slovenščine na italijanski šoli v Trstu/A scuola di sloveno: una ricerca sull'insegnamento dello sloveno in una scuola italiana di Trieste, SLORI, Sklad Libero in Zora Polojaz, Trst, 2016

LIPALJA VAS IN NJENA SLOVENSKA GOVORICARobert Grošelj, Karmen Kenda - Jež, Vlado Klemše, Vera Smole, Matej Šekli

Lipalja vas in njena slovenska govorica. SLORI, Slovensko kulturno središče Planika, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana – Ukve, 2016

Spoznajmo se: Spoznavanje večkulturnega Trsta preko skupnih didaktičnih dejavnostiZaira Vidau (ur.)

Spoznajmo se: Spoznavanje večkulturnega Trsta preko skupnih didaktičnih dejavnosti. SLORI, Trst, 2016.

Modeli politične participacije in samouprave nacionalnih manjšin v Srednji Evropi - mednarodni seminarZaira Vidau (ur.)

Models of political participation and self-governance of national minorities in Central European Initiative Member States. International seminar. Schedule and abstract book. SLORI, Trst, 2016.

Upravljanje jezikovne različnosti v javni upraviZAIRA VIDAU

Upravljanje jezikovne različnosti v javni upravi. Primer slovenske, furlanske in nemške skupnosti v deželi Furlaniji Julijski krajini. Univerzitetna založba Annales, SLORI, Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče, Koper, 2015

Un teatro per la cittàBOGOMILA KRAVOS

Un teatro per la città. Breve storia del teatro sloveno di Trieste dal 1880 al 2000. SLORI-Slovenski raziskovalni inštitut, SSG-Slovensko stalno gledališče, SLOGI-Slovenski gledališki inštitut, Trst, Ljubljana, 2015

Šola, družina in zunajšolske dejavnostiMARTIN MAVER

Šola, družina in zunajšolske dejavnosti. Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI), Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI), Trst, 2015.

Shranili smo jih v bančah: slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini / Contributo lessicale alla conoscenza dell'abbigliamento in Val CanaleKARMEN KENDA - JEŽ

Shranili smo jih v bančah: slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini / Contributo lessicale alla conoscenza dell'abbigliamento in Val Canale. SKS Planika, SLORI, ZRC SAZU, Kanalska dolina, Trst, Ljubljana, 2015.

Dodana vrednost jezikov in kulturMARIANNA KOSIC - ZAIRA VIDAU (ur.)

Dodana vrednost jezikov in kultur. Izkušnje v spodbujanju medkulturnosti / Il valore aggiunto delle lingue e delle culture. Esperienze di promozione dell'interculturalità. SLORI - Trst/Trieste, 2014

JEZIKI IN IDENTITETE V PRECEPUSUSANNA PERTOT in MARIANNA KOSIC

Jeziki in identitete v precepu. Mišljenje, govor in predstave o identiteti pri treh generacijah maturantov šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji. SLORI - Trst, 2014

Projekti
PORTALE SM(e)JseEDUKA2 Per una governance transfrontaliera dell’istruzioneLaboratori di ricerca 2006 - 2016PROGETTO DI MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO BILINGUE DI SAN PIETRO AL NATISONERicerca sul paesaggio linguistico nell’area di insediamento della comunità slovena in ItaliaBanca del sapereEDUKA – EDUCARE ALLA DIVERSITÀ / VZGAJATI K RAZLIČNOSTILEX – ANALISI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE IN ITALIA E SLOVENIAPercorsi educativi e occupazionali dei giovani nell'area transfrontalieraMi.Ma. - Le maggioranze conoscono le minoranze